Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Zevenblad verwijderen

Ik ga mijn hele tuin veranderen en heel erg snoeien enz. Nu heb ik een probleem. Ik heb erg veel zevenblad in de tuin en nu wil ik in het voorjaar alle planten eruit halen en verzetten, maar waarschijnlijk neem ik al het zevenblad mee naar andere plekken in de tuin. Wat kan ik doen om dit te vermijden? Afgraven of spuiten met gif? Of aarde verwijderen en schoonspoelen van de planten?

Er is in dit geval maar één goede remedie en die is: de planten uit de grond halen, het zevenblad (hanenkam, Aegopodium podagraria) zo grondig mogelijk tussen de wortels weghalen (in de praktijk betekent dit inderdaad waarschijnlijk dat de wortelkluiten schoongespoeld moeten worden) en daarna de tuin grondig spitten en alle zevenblad ook daar verwijderen. Omdat de planten weer snel de grond in moeten zal er geen tijd zijn voor spuiten of afdekken (met zwart plastic).

Komt het zevenblad vooral op tussen verharding of op onbeteeld terrein, dan kan er gestrooid of gespoten worden met een middel dat glyfosaat bevat, zoals Clear-Up, Greenfix of Weedol. Deze middelen zijn als korrels, vloeistof, spray of als schuim in een spuitbus te koop. Dit dringt via het blad door tot de wortels, waarna de plant afsterft. Na de chemische bestrijding kan de verharding of de grond gedurende langere tijd afgedekt worden met zwart landbouwplastic.

Gaat het om een kleine plek waar het probleem zich voordoet dan kan met de riek de grond losgemaakt worden, waarna met de hand of door te zeven alle worteldelen verwijderd worden. De wortels moeten afgevoerd worden, en mogen niet op de composthoop gedeponeerd worden. Ook kan overwogen worden alle vervuilde grond af te voeren en te vervangen door nieuwe, schone grond.

Komen de worteluitlopers vanaf een aangrenzend perceel de tuin in, en kan daar geen bestrijding plaatsvinden, dan helpt het vertikaal in de grond aanbrengen van een strook anti-worteldoek of gronddoek om nieuwe indringing tegen te gaan.

Komt er, ondanks alle maatregelen, toch nog zevenblad tussen de beplanting op, dan kunnen de blaadjes voorzichtig aangestipt worden met een vloeibaar middel dat glyfosaat bevat. Pas daarbij erg op: het middel doodt, als het daarop terecht komt, ook de andere planten.

Door het aanbrengen van een mulchlaag tenslotte kan een losse bovengrond verkregen worden, waaruit de ongewenste planten en hun wortels ook met de hand later weer makkelijker te verwijderen zijn.