Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Wettelijke plantafstand uit de erfgrens voor leiperen?

Ik wil leiperen langs mijn erfafscheiding planten, maar hoe ver moet ik deze wettelijk van de erfafscheiding planten i.v.m. mijn buren?

Bomen moeten 2 meter uit de erfgrens met de buren staan, heesters en hagen 50 cm. Maar in veel gemeentes gelden hiervoor andere regels. Ook kan in overleg met de buren gezamenlijk besloten worden om een haag bijvoorbeeld op de erfgrens te zetten. Of kunnen buren aangeven dat zij geen bezwaar hebben tegen de aanplant van een boom, heester of haag binnen deze afstanden. Bij dergelijke afwijkingen van de regel is het verstandig de afspraken zwart-op-wit (met datum, plaats en ondertekend door beide partijen) vast te leggen, zodat er later minder vragen over kunnen ontstaan. Dergelijke onderling vastgelegde afspraken hebben doorgaans een geldigheid van 20 jaar (ongeacht de eventuele verhuizing van uzelf of de buren). In het geval van leibomen kan er discussie over ontstaan of het een boom of een heester betreft. Komt de leiboom niet boven de schuttinghoogte uit, dan zal hij aangemerkt worden als heester. Wordt hij hoger, dan zal hij als boom aangemerkt worden.
Veel meer informatie over de rechten en plichten van boombezitters en de buren kunt u vinden in de uitgave 'Bomen met je Buren'. Uitvoerige informatie over wetten en regels rond bomen staan beschreven in het boekje 'Bomen en Wet'. Beide uitgaven van de Bomenstichting zijn ook online te bestellen op www.bomenstichting.nl.