Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Wat is perenvuur of bacterievuur?

Bacterievuur (perenvuur) is een zeer besmettelijke ziekte waarvoor sommige boomsoorten (vooral vruchtbomen) heel gevoelig kunnen zijn. Het begint met verbruinende, afstervende twijgeindjes waar vaak ook slijm uit komt. Om de besmetting in te dammen geldt er een landelijke verplichting om aangetaste, zieke bomen/planten te verwijderen en te vernietigen zodra u deze niet te genezen ziekte constateert. Dat geldt vooral voor de zogenaamde ‘beschermde gebieden’ waar veel fruitteelt voorkomt. Die gebieden worden extra door de Plantenziektenkundige Dienst gecontroleerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar de volgende extra gevoelige soorten:

- Appel en sierappel (Malus)
- Dwergmispel (Cotoneaster)
- Kweepeer (Cydonia)
- Lijsterbes, meelbes enz. (Sorbus)
- Meidoorn (Crataegus)
- Peer en sierpeer (Pyrus)
- Stranvaesia
- Vuurdoorn (Pyracantha)