Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Wat is onkruid eigenlijk?

U kunt ervan uitgaan dat in de wilde natuur geen onkruid bestaat. Onkruid is een cultuurbegrip. In de wilde natuur beconcurreren planten elkaar en helpen ze elkaar. Dat is een enorm spanningsveld waarin altijd evenwichtige, samengestelde plantengemeenschappen ontstaan die per situatie verschillen, afhankelijk van licht en ligging, water, grond, de energie in het landschap enz. Die levensgemeenschappen zijn wel aan verandering onderhevig. Er kunnen bijvoorbeeld bomen in een kruidenvegetatie kiemen waardoor de hele situatie verandert. De natuur ontwikkelt zich voortdurend.
Als we land- of tuinbouw bedrijven of een tuin aanleggen, willen we daarin liefst alleen de planten zien groeien die wij belangrijk vinden. De natuur denkt daar anders over en dus begint er een gevecht van de mens tegen al die ongewenste planten die de natuur laat opschieten. Dat zijn dan ineens onkruiden.