Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Wat betekent ‘zuurgraad’ of ‘pH-waarde’?

De zuurgraad (van bijvoorbeeld water, de bodem) wordt aangegeven met de letters pH (kleine p, grote H). De p komt van de wiskundige betekenis van het woord ‘potentie’ (macht; het aantal malen dat iets aanwezig is) en de H is het scheikundige symbool voor waterstof dat verbindingen met andere stoffen (bijv. zuren) aangaat. Grond kan zuur zijn, pH-neutraal, of kalkrijk. Dat wordt in een oplopende schaal gemeten en aangegeven. Die schaal loopt van pH 1 tot pH 14. pH 1 is ontzettend, bijtend zuur, pH 7 is neutraal (niet zuur, niet kalkrijk) en boven pH 7 (t/m pH 14) wordt alles steeds kalkrijker. Dus hoe hoger het getal hoe minder zuur. Een te zure bodem is niet goed voor de plantengroei. Zure grond heeft in het algemeen een pH-waarde tussen pH 4 (flink zuur) en pH 7 (neutraal, dus niet zuur en niet kalkrijk). Er zijn planten die juist in zulke grond graag groeien. Andere groeien liever in kalkhoudende grond (vanaf pH 7 en hoger). Jaarlijks wordt de pH van de bodem door allerlei invloeden bijna overal lager. Die verlaging bedraagt tussen de pH 0,2 en pH 0,3. De oorzaak daarvan ligt o.a. in het verteringsproces van afgestorven organisch materiaal, de opname van voeding uit dat omgezette materiaal door planten, en door afbraak van minerale stoffen onder invloed van het weer (vooral regen). Die verzuring doet zich niet alleen op het land voor, ook het water in de zeeën en oceanen wordt steeds zuurder en dat is lastig voor alle dieren die een kalkskelet vormen, zoals schelpdieren en de dieren die de koraalriffen vormen.