Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Was die Clusius die de tulpen beroemd heeft gemaakt, een Hollander?

Was die Clusius die de tulpen beroemd heeft gemaakt, een Hollander?

Dat wordt inderdaad wel gedacht, maar Carolus Clusius werd in 1526 in Atrecht in de zuidelijke Nederlanden (wat nu België is) geboren. Hij heette eigenlijk Charles de l‘Ecluse, maar noemde zich met een Latijnse vorm van die naam Clusius. Eigenlijk zat hij oorspronkelijk helemaal niet ‘in de planten’ zoals dat heet. Hij studeerde in Leuven rechten en daarna in Marburg en Wittenberg medicijnen. Die studie zette hij van 1551 tot 1554 voort in het Zuid-Franse Montpellier. Daar ontstond zijn belangstelling voor de plantkunde, omdat dat – vanwege de vele geneeskrachtige stoffen in planten – een onderdeel van de geneeskunde was. Zoals zoveel van zijn tijdgenoten was hij een echte Europeaan en bereisde hij grote delen van Europa. De gestudeerde mensen uit heel Europa konden toen gemakkelijk met elkaar in het Latijn communiceren, zoals dat nu in het Engels gebeurt. Er werd ook veel gereisd en er waren heel veel internationale contacten. Na zijn studie vertaalde Clusius het beroemde Cruydt-boeck van de Vlaming Dodonaeus in het Frans. Van een reis door Spanje en Portugal (1564/65) bracht Clusius ruim tweehonderd nooit eerder beschreven planten mee. In 1573 werd hij door de Oostenrijkse keizer Maximiliaan II tot drossaard (bestuurder) van zijn hof te Wenen benoemd en kreeg hij de opdracht een medicinale tuin aan te leggen bij het slot Schönbrunn. In 1593 werd hij tot honorair hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden benoemd en legde hij daar de oudste, nog bestaande botanische tuin aan, waar hij onder andere zaai- en kruisingsproeven met tulpen deed, maar ook met heel veel andere bolgewassen die hij uit heel Europa liet komen. Hij stierf ook te Leiden (1609). De Hortus te Leiden is ook nu nog te bezoeken. Er groeit nog een goudenregen die in 1600 werd geplant.