Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Waarom zijn plantenbladeren zo verschillend?

Gaat u er maar gerust van uit dat alles in de natuur zijn functie heeft. Alles is zo functioneel als maar mogelijk is. Als plantensoorten in bepaalde omstandigheden groeien, zullen ze zich op den duur aan die omstandigheden aanpassen. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, maar over lange perioden. De natuur heeft de tijd. Plantenbladeren zijn buitengewoon functionele ‘fabriekjes’ die een aantal specifieke taken vervullen. De belangrijkste is het opvangen van zonlicht waarvan de energie wordt gebruikt voor de fotosynthese, de omzetting van stoffen die de plant nodig heeft. Planten voeden zich ook letterlijk met energie. Dat proberen ze zo efficiënt mogelijk te doen en daar is de uiterlijke vorm van hun bladeren op aangepast. Met een kortere of langere bladsteel, met de mogelijkheid om de bladstand aan te passen zodat de zonne-energie maximaal wordt opgevangen of juist verminderd (de hoek waaronder het licht op het blad valt, is heel belangrijk), met een mechanisme om een blad groter of kleiner te maken (oprollen bij bamboes bijvoorbeeld), met manieren om schaduw te geven (beharing) of om de wind beter door een blad heen te laten stromen (bij gedeelde, samengestelde bladeren) om meer koeling of een betere uitwisseling van gassen te bewerkstelligen, met een waslaagje om te sterke verdamping tegen te gaan enz. enz. Hoewel het werkingsprincipe voor alle bladeren gelijk is, is de aanpassing aan allerlei natuurlijke omstandigheden net zo gevarieerd als er omstandigheden zijn. Sterker nog: er is meer variatie dan er wisselende omstandigheden zijn, omdat de oplossingen die de natuur verzint, uiterst creatief en variabel zijn. Twee verschillende planten kunnen daardoor een probleem heel anders hebben opgelost.