Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Vogelhaag op Groningse klei gezocht

Welke heesters voelen zich thuis op de Groningse klei? Ik wil een vogelvriendelijke haag planten van heesters die twee tot drie meter hoog worden. Een gemengde haag die vogels aantrekt.

Afgezien van lijsterbes, kriek, enkele rozensoorten en de bosbes zouden verder vrijwel alle hierna genoemde soorten het in tot redelijke tuingrond bewerkte Groningse klei moeten kunnen doen.

Deze tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Vogelhagen

In een landelijke omgeving zijn ook prachtige losgroeiende hagen te maken waar vogels graag op af komen. Deze hagen bieden bescherming en beschutting, nestelgelegenheid en dienen als voedselbron. Dit laatste niet alleen door de bessen die de planten dragen, maar ook omdat ze een belangrijk biotoop vormen voor insecten en allerlei andere dieren die door vogels gegeten worden. Gedoornde of gestekelde boom- en heestersoorten zijn voor vogels qua bescherming aantrekkelijk, zeker wanneer ze ook nog bessen dragen. Voor een hoog opgaande en tamelijk losgroeiende (vogel)haag kan een plantafstand van 1,25 x 1,25 m aangehouden worden.
Voor vogelhagen worden vaak inheemse plantensoorten gebruikt, afgestemd op de grondsoort in de regio. In alfabetische volgorde komen voor vogelhagen en vogelbosjes de volgende soorten in aanmerking: Amelanchier (krentenboompje), Aronia (appelbes), Cornus (kornoelje), Cotoneaster, Crateagus (meidoorn), Elaeagnus (olijfwilg), Euonymus (kardinaalsmuts), Ilex (hulst), Lonicera (kamperfoelie), Malus (sier- of gewone appels), Photinia (glansmispel), Prunus (de bladverliezende kriek, sleedoorn, etc.), Pyracantha (vuurdoorn), Rhamnus (wegedoorn en vuilboom), Rosa (hondsroos, duinroos en alle andere wilde rozen), Sambucus (vlier), Sorbus (lijsterbes), Vaccinium (bosbes, vossenbes), Viburnum (Gelderse roos) e.a.