Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Vlinderplanten gezocht

U hebt bij de onlinewinkel rubrieken van planten (bijvoorbeeld coniferen, vaste planten etc.) Ik zoek planten die veel door vlinders bezocht worden. Is een rubriek "vlinderplanten"een idee? De site ziet er trouwens goed uit.

Geen echte rubriek, maar wel een overzicht is inmiddels gereed.

De volgende tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Vlinders

Wie graag vlinders in de tuin ziet, kan ze lokken door bepaalde planten aan te planten. Die planten zijn voor vlinders aantrekkelijk, omdat ze voedsel bieden in de vorm van stuifmeel of nectar. Ook rottend fruit is in het najaar bij enkele vlindersoorten zeer geliefd.
Andere plantensoorten worden aantrekkelijk gevonden omdat ze als waardplanten fungeren voor de rupsen van de vlinder. De rupsen hebben vaak een zeer specifieke voorkeur voor bepaalde plantensoorten. Als er waardplanten in of bij de tuin in de buurt staan, zullen er door de desbetreffende vlinders minder eieren gelegd worden op de sierstruiken in de tuin zelf. En verschijnen er het volgende jaar toch weer veel jonge vlinders in de tuin. Helaas zijn enkele van de waardplanten minder geliefd in de tuin, zoals de vervelend woekerende grote brandnetel, de lastig te verwijderen akkerdistel en het voor varkens, koeien, paarden en schapen gevaarlijk Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea). Ook veel akkergewassen behoren tot het favoriete menu van de rupsen, net als enkele &#145groenbemesters&#146 (eenjarige planten die na een jaar doorgespit worden om de grond te verbeteren). Wellicht is het een idee om daar eens een resthoekje mee in te planten of te zaaien. Slechts enkele sierplanten dienen als waardplant en kunnen rekenen op zich herhalend (soms jaarlijks) bezoek van rupsen. Ook al worden deze planten dan regelmatig bijna helemaal kaal gegeten, ze herstellen zich doorgaans volledig nadat de rupsen zich verpopt hebben.

Waardplanten van enkele wat algemener voorkomende dagvlindersoorten:
(On)kruiden en grassen
Arctium minus (kleine klis) distelvlinder
grassen bruin zandoogje, dikkopje, heivlinder en koevinkje
Dactylus glomerata (kropaar) argusvlinder, bont zandoogje, zwartsprietdikkopje
Poa (beemdgras) argusvlinder, hooibeestje
Deschampsia cespitosa (ruwe smele) argusvlinder
Elytrigia repens (kweek) argusvlinder, bont zandoogje
Cynosurus cristatus (kamgras), Festuca (zwenkgras), Anthoxanthum (reukgras) hooibeestje
Molinia (pijpenstrootje), Holcus mollis (gladde witbol), breedbladige grassoorten zwartsprietdikkopje
Cirsium arvense (akkerdistel) distelvlinder
Diplotaxis tenuifolia (zandkool) klein koolwitje
Chamerion, Epilobium (wilgenroosje) groot avondroodje
Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver) gele luzernevlinder
Rumex acetosella (schapenzuring) kleine vuurvlinder
kruisbloemigen koolwitje
Medicago lupulina (hopklaver) Icarusblauwtje
schermbloemigen koninginnepage
Urtica dioica (grote brandnetel) atalanta, dagpauwoog, distelvlinder, landkaartje, kleine vos en gehakkelde aurelia

Bomen en heesters
Buddleja davidii (vlinderstruik) boomblauwtje
Calluna (struikheide) boomblauwtje, groentje
Cytisus (brem) groentje
Hedera helix &#145Arborescens&#146 (struikklimop) boomblauwtje
Humulus (hop) gehakkelde aurelia
Ilex (hulst) boomblauwtje
Prunus spinosa (sleedoorn) sleedoornpage
Quercus robur (zomereik) eikenpage
Rhamnus cathartica (wegedoorn) citroenvlinder, boomblauwtje
Rhamnus frangula (vuilboom, sporkehout) citroenvlinder, boomblauwtje
Salix (wilg) gehakkelde aurelia
Ulmus (iep) gehakkelde aurelia
Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes) groentje

Akker- en tuinbouwgewassen
Armoracia rusticana (mierikswortel) groot koolwitje, klein geaderd koolwitje
Brassica (koolsoorten) groot en klein koolwitje, klein geaderd koolwitje
Brassica napus (koolzaad) klein koolwitje
Daucus carota (peen) koninginnepage
Fragaria (aardbei) aardbeivlinder
Phaseolus coccineus (pronkboon) distelvlinder

Vaste planten en tweejarigen
Alliaria petiolata (look-zonder-look) groot koolwitje, klein geaderd witje, oranjetipje
Cardamine pratensis (pinksterbloem) klein geaderd witje, klein koolwitje, oranjetipje
Eupatorium (leverkruid, koninginnekruid) atalanta
Fragaria (wateraardbei) aardbeivlinder
Hesperis (damastbloem) groot en klein koolwitje
Lunaria annua (Judaspenning) klein koolwitje, oranjetipje
Lythrum (kattenstaart) boomblauwtje
Potentilla (ganzerik, tormentil) aardbeivlinder
Viola (viooltje) parelmoervlinder

Eenjarigen
Medicago sativa (luzerne) gele en oranje luzernevlinder
Securigera varia (kroonkruid) gele luzernevlinder
Tropaeolum majus (Oostindische kers) groot koolwitje
Vicia (wikke) gele en oranje luzernevlinder

Veel (on)kruiden vormen ook een belangrijke voedselbron voor vlinders. Erg populair zijn verschillende distelsoorten, zoals kale jonker, akkerdistel en kruisdistels. Maar ook melkdistels, kaardenbol, zevenblad en grote berenklauw worden druk bezocht. Veel kruis-, scherm- en vlinderbloemige planten zijn aantrekkelijk voor vlinders. Ook veel bekende sierplanten uit deze plantengroepen kunnen rekenen op regelmatig bezoek van vlinders. Door de vlinderplanten verspreid te planten, kan ervoor gezorgd worden dat de vlinders overal in de tuin rondfladderen. Kleine planten kunnen groepsgewijs bij elkaar gezet worden, voor een groter effect. De enkelbloemige variëteiten bevatten stuifmeel en nectar. De gevuldbloemige variëteiten zijn veelal steriel, en zullen geen vlinders of andere insecten lokken. Sommige vlinders, zoals de atalanta, komen ook af op rottend fruit.
Op de website van de Vlinderstichting is veel algemene informatie over vlinders te vinden. De Vlindergids, ontwikkeld in samenwerking met de Vlinderstichting, is net als een zaadmengsel van vlinderplanten en een vlinderkast, online verkrijgbaar bij www.vivara.nl. Zaadmengsels van vlinderplanten (sommige zelfs afgestemd op bepaalde vlindergroepen) worden ook online te koop aangeboden bij www.debolderik.net en www.vreeken.nl. Via de laatstgenoemde site zijn ook zaden van veel planten ongemengd te koop, evenals van de verschillende groenbemesters.
Meer informatie over alle nog in Nederland voorkomende dagvlinders is te vinden in de Rode lijst van Nederlandse dagvlinders, waarbij ook de waardplanten vermeld staan van al deze vlindersoorten.

Tuinplanten die regelmatig door dagvlinders bezocht zullen worden:
Bomen en heestersAesculus hippocastanum (paardenkastanje)Amelanchier (krentenboompje)Buddleja alternifolia Buddleja davidii (vlinderstruik)Calluna vulgaris (struikheide)Caryopteris (blauwe spirea, blauwbaard) Cephalanthus occidentalisClematis (bosrank, bosdruif)Clerodendrum trichotemum var. fargesiiColutea arborescens (blazenstruik)Cornus mas (kornoelje)Crataegus monogyna (meidoorn)Cytisus (brem)Daphne mezereum (peperboompje)Deutzia (bruidsbloem)Erica (dopheide)HebeHedera colchica &#145Arborescens&#146 (struikklimop)Hedera helix &#145Arborescens&#146 (struikklimop)Kolkwitzia amabilisLantana camara (wisselbloem)Lavandula (lavendel)Ligustrum (liguster)Lonicera (kamperfoelie - klimmers)Lonicera (kamperfoelie &#150 bladverliezende heesters)Philadelphus (boerenjasmijn)Physocarpus opulifolius (blaasspirea)Prunus spinosa (sleedoorn)Pyracantha (vuurdoorn)Rhamnus cathartica (wegedoorn)Rhamnus frangula (vuilboom, sporkehout)Ribes sanguineum (ribes)Rosa canina (hondsroos)Rosa rubiginosa (eglantier)Rosa rugosa (Japanse bottelroos)Rubus (braam)Sambucus nigra (vlier)Salix (wilg)Sorbus aucuparia (lijsterbes)Spiraea japonica (spirea)Syringa vulgaris (sering)Tilia (linde)Viburnum (sneeuwbal)Akker- en tuinbouwgewassenArmoracia rusticana (mierikswortel)Brassica (koolsoorten) Brassica napus (koolzaad) Daucus carota (peen)Phaseolus coccineus (pronkboon)Raphanus sativus (bladramanas, radijs)Sinapis alba (gele mosterd)KruidenMelissa officinalis (citroenmelisse)Origanum vulgare (marjolein)Sanguisorba officinalis (grote pimpernel)Satureja hortensis (bonenkruid)Satureja montana (winterbonenkruid)Stachys officinalis (betonie) Thymus (tijm)Valeriana (valeriaan)Eenjarige sierplantenAnethum graveolens (dille)Calendula officinalis (tuingoudsbloem)Cosmos (cosmea)Eenjarige groenbemestersOnobrychis viciifolia (esparcette)Raphanus sativus (bladrammenas, radijs)Sinapis alba (gele mosterd)Trifolium pratense (rode klaver)Trifolium repens (witte klaver)Vicia sativa (voederwikke)Bollen en knollenAllium (sierui)Dahlia (dahlia) Vaste planten en 2-jarigenAchillea (duizendblad, wilde Bertram)Agastache (dropplant)Ajuga reptans (kruipend zenegroen)Alcea rosea (stokroos)Althea (heemst)Anchusa (ossentong)Angelica (engelwortel)Anthemis (gele kamille)Armeria maritima (Engels gras)Asclepias (zijdeplant)Aster Astrantia major (Zeeuws knoopje)Aubretia (blauwkussen)Baptisia (valse indigo)Bergenia cordifolia (schoenlappersplant)Buphthalmum (koeienoog)Calamintha (bergsteentijm)Campanula (klokje)Centaurea macrocephala (korenbloem)Centranthus ruber (rode valeriaan, spoorbloem)Cephalaria gigantea (gele Scabiosa)Ceratostigma plumbaginoides (loodkruid)Chrysogonum virginianum Cichorium intybus (cichorei)Coreopsis (meisjesogen)Cimicifuga (zilverkaars)Crambe (zeekool)Delphinium (ridderspoor)Dianthus (anjer)Dianthus barbatus (duizendschoon)Digitalis (vingerhoedskruid)Dipsacus (kaardenbol)Doronicum (voorjaarszonnebloem)Echinacae purpurea (zonnehoed)Echinops (kogeldistel)Erigeron (fijnstraal)Eryngium (kruisdistel)Erysimum (muurbloem, steenraket)Eupatorium (leverkruid, koninginnekruid)Euphorbia (wolfsmelk)Filipendula ulmaria (moerasspirea)Fuchsia magellanica Gaura (prachtkaars)Geranium (ooievaarsbek)Geum (nagelkruid)Glechoma (hondsdraf)Helenium (zonnekruid)Helianthus (zonnebloem)Heliopsis (zonneoog)Heracleum (bereklauw)Hesperis matronalis (damastbloem)Hieracium (havikskruid)Inula (alant)Knautia macedonica (beemdkroon)Lamium maculatum (gevlekte dovenetel)Lavandula (lavendel)Lavatera (struikmalva)Leucanthemum (margriet)Liatris Limonium (lamsoor, zeelavendel)Lunaria annua (Judaspenning)Lysimachia (wederik)Lythrum (kattenstaart)Macleaya (pluimpapaver)Malva alcea &#145Fastigiata&#146 (kaasjeskruid)Malva moschata (muskuskaasjeskruid)Mentha aquatica (watermunt)Monarda (bergamotplant, hanenkam) Nepeta (kattenkruid)Oenothera fruticosa (Teunisbloem)Papaver oriëntale (Oosterse klaproos)Petasitis (groot hoefblad)Phlox (vlambloem)Polemonium (Jacobsladder)Prunella (bijenkorfje, brunel)Rudbeckia (zonnehoed)Salvia (salie)Saponaria officinalis (zeepkruid)Scabiosa (duifkruid)Sedum spectabile (hemelsleutel)Sedum (vetkruid)Sempervivum (huislook)Solidago (guldenroede)Succisa pratensis (blauwe knoop)Tanacetum vulgare (boerenwormkruid)Telekia (koeienoog)Tussilago farfara (klein hoefblad)Verbena (ijzerhard)