Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Texolite muurtjes op dakterras gezien

Bij een bezoek aan "de tuinen" hebben wij op het "dakterras" een aantal muurtjes van een soort geperste leem/houtsnipper-stenen gezien. We hebben helaas niet genoteerd waar deze uit bestaan en waar deze eventueel te verkrijgen zouden zijn. Gaarne uw hulp.

Het gaat bij geluid om 2 dingen: Geluidsisolatie (de mate waarin geluid door het materiaal wordt tegengehouden) en geluidsabsorptie (de mate waarin geluid wordt gereflecteerd). Geluidsisolatie is alleen te meten in een laboratorium, en is bedoeld om producten onderling met elkaar te vergelijken. De absorptiewaarde van een materiaal is van belang omdat het iets zegt over de weerkaatsing van het geluid naar elders.

Het effect van een geluidsscherm in de tuin wordt bepaald door een aantal factoren:

De locatie van het scherm ten opzichte van de geluidsbron en de ontvanger;
De afmetingen van het scherm, zowel de hoogte als de lengte;
De isolatie- en absorptiewaarde van het scherm;
De omgeving van het scherm. Zijn er gebouwen, oppervlaktes en dergelijke die het geluid kunnen weerkaatsen, opvangen of ombuigen;

In alle gevallen is het verstandig om een ter zake kundige naar de situatie te laten kijken. Bij Greenwall is het mogelijk een akoestisch haalbaarheidsonderzoek te laten doen. Dat geeft in goede indicatie van de te verwachten geluidsreductie als gevolg van een Greenwall geluidsscherm.

Greenwall levert behalve de Greenwall Classic, een trapeziumvormig haagelement, nu ook de Greenwall Compact, dat als een schutting tussen palen te plaatsen is. Dit kan begroeid worden met verschillende klimplanten.