Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Stabilisatie van split

Ik heb de algemene informatie over halfverharding reeds gelezen, maar heb toch nog een vraag over het verwerken van split. Voor het verharden van een regelmatig belopen pad bij mijn ouders zou ik graag split gebruiken in de kleur donker grijs (bijv. basalt). Aangezien het al wat oudere mensen zijn zou dit graag zeer stabiel willen aanleggen. Nu weet ik dat er stabilisatiematten zijn, maar het nadeel hiervan is dat deze vaak na enige tijd zichtbaar worden. Is split op een of andere manier te stabiliseren, bijv. door het gebruik van verschillende gradaties aan te brengen? Of zijn er andere oplossingen?

Het voordeel van het gebruik van stabilisatiematten of honingraat-platen bij een los materiaal als split (en andere halfverhardingsmaterialen) is dat de verharding als geheel zeer stabiel is, en ook begaanbaar is voor mensen met een rolstoel, rollator etc. U noemt als nadeel dat de stabilisatiematten na verloop van tijd zichtbaar worden. Als de matten en het split aangebracht worden op een stevige ondergrond (eerst een aangewalste puinlaag en daarboven een apart aangetrilde zandlaag) wordt voorkomen dat verzakkingen optreden. Wanneer tussen de puinlaag en het zand èn tussen het zand en de splitlaag een textiele scheidingslaag aangebracht wordt, kunnen de lagen niet mengen, en kan ook daardoor geen inklinking optreden. Als het split bovendien met enige overhoogte aangebracht wordt, zullen de stabilisatiematerialen niet zichtbaar zijn.
Een goede beschrijving van een dergelijke padopbouw staat op de website van Joosten Kunststoffen BV, onder de kopjes downloads > handleidingen > gs-platen, of www.joostenkunststoffen.com/downloads/opbouw_Joosten_GSplaten_2006_GD.pdf. Uiteraard is deze opbouw ook te maken met bijvoorbeeld Nidaplast-rasters etc. De materialen van Joosten zijn voor particulieren via dealers verkrijgbaar in Nederland en België. Voor meer informatie over de verkrijgbaarheid van de materialen of het door Joosten (laten) aanleggen van een halfverharding met behulp van stabilisatiematten kunt u rechtstreeks contact opnemen met Joosten Kunststoffen BV Delft, de heer Robin Taal, telnr. 015-2855580.