Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Snoeien van Spaanse margriet

Ik heb een aantal Spaanse margrieten op stam. Als het goed is zijn het overwinteraars. Moet ik ze dan inkorten c.q. insnoeien en zo ja tot hoe ver dan?

De Spaanse margriet (Osteospermum ecklonis) uit Zuid-Afrika wordt in Nederland vooral verkocht als eenjarige perkplant. Het is eigenlijk een vaste plant, behorend bij de groep van Asterachtigen, waarvan de basis kan verhouten. Er is een grote verscheidenheid aan bloemkleuren en plantvormen. Ze worden ook wel op stam verkocht.
De Spaanse margriet staat het liefst in de volle zon, in niet al te rijke, zanderige grond die goed gedraineerd is. Tijdens het groeiseizoen kan hij af en toe wat bijgevoed worden, maar vooral niet te veel. Overbemesting geeft minder bloemen. Na de bloei moeten de bloemen verwijderd worden, omdat de zaadvorming de plant veel energie kost, wat ten koste gaat van de bloei.
In mediterrane streken kan de plant het hele jaar buiten staan, hier moet hij in het najaar naar binnen om vorstvrij te overwinteren. Voordat hij binnen gezet wordt kan hij gesnoeid worden. Hij kan dan tot op het hart teruggeknipt worden, en zal in het voorjaar weer uitlopen.
De plant kan uit zaad of door stek vermeerderd worden. Zaad geeft nogal eens variabele nakomelingen. Wordt de plant gestekt dan zijn de planten eenvormiger. Stekken gebeurt bij voorkeur in het najaar, waarbij stek van niet-bloeiende scheuten in stekgrond gestoken wordt. Gebruik van stekpoeder bevordert de beworteling en gaat de ontwikkeling van schimmels tegen. De stekken moeten op een lichte, vorstvrije plaats overwinteren en enigszins vochtig gehouden worden. In het voorjaar kunnen ze opgepot of uitgeplant worden.