Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Snoei van hagen (Taxus, Buxus e.a.)

Wanneer en hoeveel keer per jaar kan Taxus gesnoeid worden? Idem Buxus?

De volgende tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Bij het snoeien van hagen kan grofweg een verdeling in 3 groepen gemaakt worden.

De heesters in Groep 1 groeien van nature tamelijk rechtop, en moeten regelmatig flink gesnoeid worden om een mooie haag te vormen. Soorten die hierbij horen zijn bijvoorbeeld meidoorn, liguster, sneeuwbes etc. Ook enkele groenblijvers als Escallonia, Buxus en Lonicera nitida worden hierbij gerekend. Bij de aanplant in maart-april worden de hoofd- en zijtakken met 1/3 ingekort. Het eerste jaar na aanplant wordt dat herhaald. Daarna zullen ze tussen april en september ongeveer om de 6 weken geknipt moeten worden (enigszins afhankelijk van de standplaats en de weersomstandigheden).

Groep 2 betreft de meer gedrongen heesters, met een doorgaande hoofd'stam' die van onderaf vertakt is, zoals (haag)beuk, hazelaar, Ribes etc. Ook hierbij worden bij de aanplant de hoofd- en zijscheuten met circa 1/3 ingekort. Daarna worden ze tweemaal per jaar geknipt, in juni en eind augustus of begin september.

In Groep 3 tenslotte bevinden zich de coniferen (zoals Taxus) en veel groenblijvende heesters, zoals laurierkers. Hierbij worden alleen de zijscheuten gesnoeid, en kan de kopscheut doorgroeien tot de gewenste hoogte. Het knippen gebeurt liefst in augustus. Als het beeld al eerder in het jaar wat rommelig is, kunnen ze ook in juni alvast een keer licht geknipt worden.

De hagen uit Groep 2 en 3 kunnen het best naar boven toe iets taps toelopend geknipt worden, zodat er over de hele breedte van de haag goed licht op de planten kan vallen.
En voor degenen die moeite hebben met de rechte lijn: een touwtje langs de te knippen delen spannen geeft wat houvast en richting...