Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Snoei van Aesculus en Liriodendron

Mag een tulpenboom (Liriodendron) gesnoeid worden en bloeit hij dan nog? En een kastanjeboom (Aesculus)? Ze zijn beide behoorlijk groot.

Beide bomen vormen een doorgaande stam, en zijn (soms bijna tot aan de grond) vertakt. Uit uw vraag leidt ik af dat de bomen te groot of te dicht geworden zijn voor de plek waar ze staan. Om te beginnen kunnen ze misschien wat opgekroond worden, door de takken die lager zitten dan 2 m bij de stam af te zagen. In de kroon hoeft, afgezien van het wegnemen van dood, ziek, beschadigd of kruisend hout, verder meestal niet gesnoeid te worden. Deze bomen ontwikkelen van nature doorgaans een evenwichte, mooie kroon. Als hier toch in gedund moet worden, is het belangrijk de hoofdspiltak gewoon te laten zitten. Alleen als de boom beslist niet groter mag worden kan deze weggesnoeid worden. Om te beginnen kunnen verkeerd geplaatste takken weggesnoeid worden. Dan wordt gekeken of de gesteltakken evenredig verdeeld zijn. Zitten er twee gesteltakken dicht bij elkaar, dan kan de minst mooi geplaatste weggehaald worden. Eenzelfde methode wordt gehanteerd bij de andere zijvertakkingen. Dicht opeen geplaatste takken worden verwijderd, maar de hoofdverlenging wordt in ieder geval gehandhaafd.
De meeste bomen worden het best gesnoeid in het late najaar of het begin van de winter. Uitzonderingen hierop zijn coniferen, berken, esdoorns, notenbomen en paardenkastanjes (Aesculus) die gesnoeid worden als ze nog in het blad staan, in oktober of begin november.
Het snoeien van oudere bomen is echt vakwerk. Als u de bomen ver teruggesnoeid wilt hebben kunt u dat het beste door een vakman of &#150vrouw laten doen, een hovenier of een boomchirurg. Een deskundig bedrijf in uw regio kunt u vinden via www.appeltern.nl/tuinaanleg/hovenier.html.