Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Simpele en goedkope bemesting

Wat moet ik nu met de border doen? Ik heb 200 m2 border met heesters en vaste planten. Als ik de handleiding van ECO-style volg koop ik me arm aan grondverbeteraars, Cocopeat, plantaarde, compost en compostversneller. Kan het niet simpeler en goedkoper?

De bodemverbeteraars dienen meerdere doelen. Ten eerste worden er voedingsstoffen aan de grond toegevoegd. Daarnaast wordt het humeuze gehalte van de grond vergroot, waardoor de vochthuishouding (de waterdoorlatendheid, het vochthoudend vermogen, de doorwortelbaarheid etc.) verbetert. Daarnaast zijn er producten zoals boomschors, houtsnippers en cacaodoppen die de onkruidgroei onderdrukken. En er zijn producten waarmee de grond zuurder of juist kalkrijker gemaakt kan worden, zodat bepaalde plantensoorten er beter in gedijen. Als u bij de aanplant van uw border uitgegegaan bent van beplanting die past bij de grondsoort kan het inderdaad allemaal vrij simpel. Door ieder voorjaar organische mest door de grond te werken hebben de planten voldoende voedsel voor de rest van het jaar, en ontstaat ook een gezonde bovenlaag. Bij normale tuingrond kan in het voorjaar 0,5 tot 2 m3 /100 m2 compost doorgewerkt worden. Deze hoeveelheid zal ongeveer gelijk zijn aan de hoeveelheid compost die u zelf uit het vrijkomende plantenafval kunt maken. De goedkoopste oplossing is om voor de bemesting zelfgemaakte compost te gebruiken. Dan wordt bovendien de natuurlijke situatie het beste benaderd. Hierbij kan compostverbeteraar het composteringsproces bevorderen. Wordt er geen compost gemaakt maar wordt het plantenafval direct ter plaatse in de border verwerkt dan heet dat mulchen. Ook dan zal extra bemesting niet of nauwelijks nodig zijn. Op arme zandgrond of zware klei kan 0,5 tot 2 m3 /100 m2 verteerde koemest of een mengsel van paardemest met turfmolm doorgewerkt worden, om de grondstructuur te vebeteren. Daarnaast kan, afhankelijk van de zuurgraad van de grond en de plantenkeuze bloed- of beendermeel bij de voorjaarsbemesting doorgemengd worden om de grond kalkrijker te maken. Moet de grond juist zuurder worden, meng dan tuinturf door.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Rozen krijgen graag een paar keer per jaar wat verteerde koemest. En wilt u op een zware kleigrond persé fel blauw bloeiende hortensia's dan wordt het ook een ander verhaal...