Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Plaatselijke bladval bij ligusterhaag

5 Jaar geleden hebben we ligusterstruiken verplant over een breedte van 4 meter. De hoogte is 1,80 meter. Ze zijn goed aangeslagen, maar nu komen er gele blaadjes aan, verdeeld over ongeveer de eerste 2 meter, van boven tot beneden aan de struiken. Hebben ze ergens gebrek aan? We wonen in de Hoeksche waard, op kalkrijke kleigrond.

Kleigrond is doorgaans voedselrijk, dus een gebrek ligt niet erg voor de hand. Het kan zijn dat de planten die bladval vertonen wat meer op de wind, of in de schaduw of drup van andere planten staan. Ook kan de ondergrondse situatie verschillen, door een daar gelegen boomwortel of gas- of rioolleiding. Als een deel van haag meer zon krijgt kan ook verschil in vochtigheid van de grond een rol spelen. Dit is van afstand lastig te beoordelen. Overigens hoeft de bladval in januari niet te betekenen dat de planten in het voorjaar ook minder goed uitlopen.
U schrijft verder dat u de haag verplant heeft, maar niet hoe oud de planten zijn. Het komt regelmatig voor, vooral bij oudere Ligusterhagen, dat er plotseling enkele planten afsterven, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor te vinden is. Als er echt planten uit gaan vallen kan geprobeerd worden de dode planten door nieuwe te vervangen. Wel moet dan de grond in de plantsleuf vervangen worden door verse aarde, met een startbemesting van verteerde stalmest of compost. Onder de hele haag (ook het resterende deel) kan een mulchlaag aangebracht worden die ervoor zorgt dat de wortels wat beschermd zijn tegen vorst, dat de grond gelijkmatiger vochtig blijft en waaruit geleidelijk aan voedingsstoffen vrijkomen. Het lukt niet altijd om de haag op die manier te redden. Gaat het om een korte haag dan is het vaak beter deze gelijk in zijn geheel te verjongen.