Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Padden zorgen voor schrik

Hoe kan ik padden uit mijn tuin verjagen? Ze hoeven uiteraard niet dood, maar is er niet een of ander huismiddeltje waar ze een hekel aan hebben? Ik ben als de dood voor ze (alhoewel ik weet dat ze niets doen) en ze vergallen me al jaren het tuinplezier.

De gewone pad (Bufo bufo) is, net als alle in Nederland levende amfibieën, beschermd. U mag hem dus niet het leven onmogelijk maken. Maar het is misschien wel mogelijk uw tuin minder aantrekkelijk te maken voor langdurig verblijf. Helaas heb ik geen huismiddeltjes kunnen vinden waar padden (of kikkers) voor op de loop gaan. Het zal dus neerkomen op een soort omgekeerd huisvestingsplan. Padden zijn vooral in de schemering en 's nachts actief. U zult er weinig last van hebben wanneer ze dan door de tuin wandelen. Ze zijn daar vaak erg nuttig, omdat ze zich voeden met insecten, spinnen, slakken en andere kleine dieren, die bij overbevolking soms weer schade aan kunnen richten bij de planten. Overdag houdt de pad zich schuil op rustige, donkere en liefst vochtige plaatsen: onder grotere stenen, boomstronken, de houtopslag, in bladophopingen etc. Ook een flink begroeide vijveroever is populair. Ze hebben overdag echter een hekel aan open ruimtes en verharde tuingedeeltes. Het (tijdelijk) opruimen of verplaatsen van stenen, hout en andere zaken waar ze zich onder kunnen verschuilen zou er toe kunnen leiden dat ze een andere verblijfplaats gaan zoeken. Door de plekken waar u veel verblijft of tuiniert wat meer open te houden kunt u bovendien het aantal keren dat u door een plotseling ophippende pad opgeschrikt wordt, wellicht verminderen.