Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Overwintering van Jacaranda

Ik heb een Jacaranda boompje, zelf gezaaid. Hij is nu anderhalve meter hoog. Maar hoe komt hij de winter door? De zaaddoos heb ik gevonden in Australië.

Wat leuk dat het gelukt is om zelf een boompje uit zaad op te kweken! Er zijn zo'n 50 soorten Jacaranda, grotendeels afkomstig uit Midden-Amerika. Enkele soorten zijn geëxporteerd, en onder andere in Australië aangeplant. Jacaranda wordt een flinke boom, maar in Nederland niet winterhard. Hij moet dus, zolang dat nog kan qua omvang, behandeld worden als kuipplant. Meer over de verzorging van Jacaranda kunt u lezen in de hierna volgende tekst.

De volgende tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Jacaranda

Algemeen

Jacaranda mimosifolia (syn. J. acutifolia) wordt in Nederland incidenteel aangeboden als kuipplant. Deze boom met prachtige blauwpaarse bloemen wordt wel aangeplant in de landen rond de Middellandse Zee, maar is afkomstig uit Centraal- en het westen van Zuid-Amerika, en het Caribische gebied. Ook komen ze nu aangeplant in kleinere aantallen voor in Zuid-Afrika (Pretoria) en omringende landen, geïmporteerd door rijke handelslieden tijdens de koloniale tijd, in Australie en de zuidelijke staten van Noord-Amerika.

Verzorging

Hoewel de Jacaranda hier wel een enkele keer te koop is als kuipplant, wil dat niet zeggen dat hij daar echt geschikt voor is. Het zijn boomvormers, die een hoogte van 15 m en een breedte van 20 m kunnen halen. Ze zijn niet winterhard, en moeten dus vorstvrij (minimaal op 5 graden Celsius) en licht overwinteren. Wanneer ze enige omvang beginnen te krijgen lukt dat eigenlijk alleen in een hoge kas of orangerie. Jacaranda groeit graag in een voedselrijke, humeuze grond met wat klei of leem. De grond en de pot moeten beslist goed gedraineerd zijn. Hij kan verpot worden zodra dat nodig is, of desgewenst ieder jaar. Na half mei, zodra de kans op nachtvorst over is, kan hij buiten staan op een zonnige plek, bijvoorbeeld bij een terras op het zuiden. Zowel in de zomer als in de winter pas water geven wanneer de kluit dreigt uit te drogen, en dan ook flink wat tegelijk geven, zodat het tot in de kluit kan doordringen. De bladstand vormt daar een indicatie voor: zodra het blad wat gaat hangen wil de plant water. Maar, er mag geen water in de pot of schotel achterblijven. Vooral in de winter kan een teveel aan water tot rotting van de wortels leiden. Bij voorkeur gieten met onthard (regen)water, dat niet ijskoud is, maar enigszins lauw. Zodra er eind oktober weer gevaar voor nachtvorst is, moet hij weer naar binnen.
De boom kan beter niet gesnoeid worden. De takken staan normaal gesproken schuin uit. Wordt hij geknipt dan reageert hij daar op door nieuwe takken te vormen die recht omhoog opschieten, en gaat de mooie grillige vorm verloren. Bovendien bloeit hij op het uiteinde van de jonge scheuten. De bloeitijd valt tussen september en februari, en duurt 5 tot 6 weken. Aan het eind van de winter of aan het begin van het voorjaar laat de Jacaranda zijn blad vallen.

Vermeerderen

Jacaranda kan gestekt en gezaaid worden. Zaden kunnen in een kasje in het voorjaar ontkiemen (bodemwarmte 25 - 27 graden Celsius). De zaden worden in humusrijke stekgrond gelegd, afgedekt met een laagje compost. Ontkieming duurt op deze wijze 1 tot 3 weken.
Stekken gebeurt het best in de zomer, waarbij van de takken topstekken genomen worden. De stekken worden in de stekgrond gestoken. Gebruik van stekpoeder bevordert de beworteling en gaat de ontwikkeling van schimmels tegen. Nadat de stekken enkele weken op een warme, lichte plaats hebben gestaan en vochtig gehouden zijn, hebben zich de eerste wortels ontwikkeld en kunnen ze opgepot of geplant worden.