Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Luizen op vuurdoorn

Mijn vuurdoorn vertoont op uiteinden van twijgen met oude snoeiwonden een witte, watachtige uitslag. Het lijkt wel of hierin zwarte luizen zitten. Wat is dit en wat kan ik eraan doen?

Het kan zijn dat de snoeiwonden nog nabloeden, of dat daar op een andere manier een voor luizen aantrekkelijke voedselbron aanwezig is. Het kan hier gaan om wollige dopluis. De luizen scheiden honingdauw af, en maken door hun zuigactiviteiten kleine gaatjes in het blad of de jonge stengels. De kleverige honingdauw die de luizen afscheiden is daarna een aantrekkelijke voedingsbodem voor schimmels, zoals roetdauw. Deze schimmel vormt een lastig te verwijden zwarte aanslag op het blad. Via de gaatjes die de luizen maken in het blad en jonge stengels kan een vuurdoorn bovendien makkelijker aangetast worden door schurft.
Na de tweede helft van juli verdwijnt de luizenplaag doorgaans vanzelf. Is het echter een jaarlijks terugkerend probleem dan kan er beter wel wat aan gedaan worden. Een beginnende luizenaantasting is vaak redelijk te bestrijden door de luizen van het blad te vegen en dan fijn te wrijven, of door de luizen met een stevige waterstraal van de planten te spuiten. Helpt de eerder genoemde methode niet voldoende, dan kunnen de luizen bestreden worden door te spuiten met een mengsel van zeepsop en spiritus (10 liter water, 200 gram groene zeep, 1/3 liter spiritus). Bij sterke aantasting kan eventueel gespoten worden met bijvoorbeeld Admire of Pyrethrum vloeibaar, beide van fabrikant Bayer. De behandeling zal dan tussen begin mei en eind juni enkele malen herhaald moeten worden.