Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Lotus in Nederland

Tijdens mijn vakantie in Thailand zag ik grote aardewerken potten staan met lotusbloemen erin (en guppies). Is het mogelijk een lotusbloem in Nederland te laten groeien? En waar kan ik een lotusof zaad ervan kopen?

Het is mogelijk om een helige lotus in Nederland te laten groeien, maar dan binnen.

De volgende tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): http://www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Heilige Lotus (Nelumbo)

Algemeen

De heilige lotus is een waterplant en komt van nature voor in de tropische delen van het Midden-Oosten, Azië en Australië (de Nelumbo nucifera spp. &#145Nucifera&#146, meestal met roze bloemen) en in Noord-Amerika (Nelumbo lucifer spp. &#145Lutea&#146 met gele bloemen) Met name van de Aziatische lotus zijn veel cultivars ontwikkeld. De heilige lotus is geen familie van de bekende witte en blauwe waterlelie (ook wel blauwe lotus genoemd) die in Egypte groeit. Dit betreft respectievelijk Nymphaea lotus en Nymphaea caerulea.
De heilige lotus onderscheidt zich hier onder andere van door de opvallende korfvormige zaaddozen, die veel in boeketten verwerkt worden, en door zijn groeikracht. Op zijn natuurlijke standplaats is een hoogte van 1,50 meter boven het wateroppervlakte en een breedte van 3,00 meter heel gewoon. Er zijn exemplaren bekend die een hoogte van 5,50 meter bereiken.
Hoewel de plant in de modder groeit, komen de bladeren en andere plantendelen schoon boven het water uit. Er hecht zich geen vuil aan. Dit wordt het lotuseffect genoemd. Vanwege het feit dat de plant rein vanuit de modderige ondergrond oprijst en vanwege de schoonheid van de bloemen worden er zowel in het hindoeïsme als het boeddhisme veel mythische eigenschappen aan toegedicht. De lotusbloem staat dan ook symbool voor reinheid, puurheid en schoonheid, en speelt een rol in veel verhalen en legendes. De bloemen, zaden, wortels en het jonge blad zijn eetbaar en er wordt een geneeskrachtige werking aan toegedicht.

Verzorging

Tijdens het groeiseizoen mag de watertemperatuur niet onder de 20 graden Celsius komen. Dat betekent dat die watertemperatuur al vroeg in het voorjaar bereikt moet worden, en minstens 3 maanden lang daar ook niet meer onder mag komen. Daardoor is Lotus meer geschikt voor binnenvijvers en grote aquaria dan voor toepassing buiten. Tijdens de overwintering, als het blad afgestorven is, mag het water wel kouder zijn, maar beslist niet bevriezen. De waterdiepte moet minimaal 30 cm bedragen. Omdat de plant in de modder wortelt, moet daaronder nog een leem- of kleibodem aanwezig zijn met een dikte van 5 tot 10 cm. De verzorging lijkt verder op die van waterlelies: regelmatig mesten met een organische of langzaam werkende meststof voor waterplanten.

Vermeerdering of opkweken uit zaad

Lotus kan als zaad gekocht en zelf tot kieming gebracht worden. Van de grote zaden wordt het stompe uiteinde aangevijld of doorboord, tot er een gat in de zaadwand ontstaat. Daarna wordt het zaad op de bodem van de (binnen)vijver gelegd, waar het doorgaans binnen een week ontkiemt. Dat wil zeggen, als de watertemperatuur dus weer tot op of boven de vereiste 20 graden Celsius verwarmd is. Wanneer het zaad de neiging vertoont om te gaan drijven kan het verzwaard worden door er tijdelijk een steen of iets dergelijks op te leggen. Zodra het blad verschijnt wil de Lotus graag een warme en lichte, liefst zonnige groeiplaats. Het zaad kan lang zijn kiemkracht behouden. Het is zelfs gelukt zaad te laten ontkiemen dat bijna 1300 jaar oud was. Het moeilijkste is om de kiemplanten door te laten wortelen. De watertemperatuur moet hoog genoeg zijn, er moet voldoende (zon)licht zijn, en de rhizomen (wortelstokken) mogen absoluut niet beschadigd raken.
Zaden zijn (soms) verkrijgbaar bij Xotus Delft, Kleveringweg 57, 2616 LZ Delft, tel.: 015-2146667, fax: 015-2137262, website www.xotus.nl, e-mail info@xotus.nl. Daarnaast zijn ze (soms) online te bestellen bij www.wereldzaden.nl, onder het kopje &#145Exotische zaden&#146.