Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Laurierkers met krullend blad

We hebben een haag van laurierkers (Prunus laurocerasus). Een stuk van de heg heeft krulbladeren. Het lijkt of dit over gaat op andere planten, struiken en bomen o.a. de Catalpa. Niemand weet de oorzaak. We hebben er al diverse zaken opgespoten, echter zonder resultaat. Heeft u een advies?

De haag is aangetast door de schimmel Podosphaera oxyacantha, die familie is van enkele andere Podosphaera-schimmels die vooral op steenvruchtbomen voorkomen (abrikoos, pruim, kers en amandel, ook allemaal leden van de Prunus-familie). Het is een vorm van meeldauw, en wordt in Engelstalige landen Powdery mildew genoemd, poederachtige meeldauw. De sporangiën van de schimmel overwinteren in de knoppen en afgevallen blad onder de boom of struik. Bij warm vochtig weer (vanaf eind april en soms wel tot eind september) verspreid de schimmel zich via regendruppels, dauw etc. Op jonge scheuten en nieuw blad is dan enige tijd een witte poederachtige aanslag te zien. Daarna ontstaan lichtgroene, later bruin wordende vlekken, en het blad gaat bobbelen of krult zich op, terwijl ook de twijgen misvormd kunnen raken. Chemische bestrijding heeft nagenoeg geen effect. Ook fungiciden als Exact vloeibaar (werkzame stof triadimenol, fabrikant Bayer) en zelfs Luxan Carbendazim-500 FC (een professioneel bestrijdingsmiddel), die wel tegen gewone meeldauw op fruitbomen gebruikt worden, blijken tegen deze meeldauwsoort niets uit te kunnen richten.
Preventief is er gelukkig ook tegen op te treden. Door al heel vroeg in het seizoen te beginnen met snoeien van de haag kan verspreiding van de schimmel grotendeels voorkomen worden. In plaats van 1 of 2 knipbeurten per jaar zijn er dan 3 nodig. Het afgevallen aangetaste blad en het knipsel van de eerste snoeibeurt moeten verwijderd worden om hernieuwde infectie te voorkomen. Ook het latere snoeiafval kan beter afgevoerd worden. Snoeigereedschap moet goed ontsmet worden.
De eerste knipbeurt wordt uitgevoerd zodra de eerste schimmelwaas waargenomen wordt, of anders eind april/begin mei. De tweede ronde volgt dan eind juni/begin juli, terwijl de haag tenslotte ook eind augustus/begin september nog een keer geknipt wordt. Zodra de schimmel niet meer voortwoekert krijgt de haag de kans om zich te herstellen. In het voorjaar kunt u de haag eventueel wat extra bemesten, zodat zijn weerstand verhoogd wordt. Laurierkers groeit op alle voedzame, niet te natte en te koude gronden, met een voorkeur voor humeuze grond met wat kalk. Een kalihoudende mestsstof bevordert de afharding van de bladeren en jonge twijgen. Daarnaast kan wat compost gegeven worden. Mulchen of het aanbrengen van schors of houtsnippers kan beter achterwege blijven in verband met de overwinteringsmogelijkheden die dat biedt aan de meeldauwschimmels.