Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Ik heb van een oude tuinier gehoord dat je aan de wilde planten die erop groeien (hij wilde ze geen onkruiden noemen), kunt zien wat de conditie van de grond is. Weet u daar meer van?

U kunt inderdaad aan de onkruiden die op uw grond groeien, min of meer zien hoe de bodemgesteldheid is. We noemen een paar soorten die u als indicatoren kunt aantreffen.
Op natte grond groeien soorten als meerwortel en kruipende botenbloem.
Op niet echt natte, maar wel vochtige, tamelijk slecht doorlatende grond vindt u soorten zoals weegbree, paardenstaart (wordt ook wel heermoes genoemd) of russen (een bepaald type grasachtige planten).
Op zure grond groeien vaak zuringsoorten.
Op stikstofrijke grond vindt u brandnetels, herderstasjes en wikke.
Op droge grond groeit gele kamille graag.
Op dichtgeslagen, droge grond kunt u muurpeper aantreffen.
In diep losse, goed bewerkbare, rulle grond tuiniert u niet alleen lekker, zevenblad (in sommige streken hanenpoten genoemd) houdt er ook van. Het blad van zevenblad is overigens uitstekend eetbaar (zoals spinazie) en heel gezond.
Op goede, zure grond groeit muur of vogelkers en vaak het driekleurig viooltje.