Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Hoe ziet een mierennest er van binnen uit?

Hoe ziet een mierennest er van binnen uit?

Mierennesten bestaan uit ‘kamers’ die door gangen zijn verbonden. Het kan een enorm complex zijn, waarin allerlei ‘afdelingen’ zijn te ontdekken: voorraadkamers, ruimten voor opgroeiende larven en andere speciaal voor poppen (het ‘mierenbrood’), eigen vertrekken voor de mierenkoningin en haar helpsters, wachtruimtes voor de ‘soldaten’ enz. De klimaatregeling (frisse lucht, gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid) is er uitstekend geregeld. Ieder mierennest is een stad op zich en heeft ook een eigen geur die de mieren met zich mee dragen. Met ‘vreemdelingen’ (mieren met een andere geur) wordt korte metten gemaakt. Als mieren uit verschillende nesten elkaar ontmoeten kan dat tot complete oorlogen leiden. Het leven van de honderden verschillende soorten mieren kan totaal verschillend zijn. Er zijn bijv. roofmieren die levende, dierlijke prooien vangen, andere die van de zoete uitwerpselen van bladluizen leven en weer andere die in hun nesten hele schimmelkwekerijen opzetten. De laatste snijden stukjes blad af en brengen die naar ruimten in het nest waar ze er schimmels op laten groeien, waar die mieren van leven. Iets ‘kweken’ is dus helemaal geen exclusieve, menselijke bezigheid. In iedere tuin valt wel iets van zulk mierenleven te ontdekken.