Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Hoe leg ik een flagstone-pad aan?

Ik wil in mijn tuin een pad van flagstones maken. Wat is uw advies: metselen of los leggen? Mijn tuingrond bestaat uit stevige klei. Is er ergens info te vinden over hoe je dit aan moet pakken?

Omdat flagstones onregelmatig van vorm en dikte zijn worden ze meestal gelegd in een ondergrond van gestabiliseerd zand. De voegen kunnen, afhankelijk van de breedte en persoonlijke smaak, afgewerkt worden met ongebonden materiaal, voegspecie of epoxyvoegmiddel.
Meer over de aanleg van een pad van flagstones kunt u lezen in de onderstaande tekst.

Deze tekst kunt u ook in de opgemaakte versie downloaden of printen. Open daartoe een nieuwe internetpagina. Kopieer de volgende link naar het browserveld (waar u normaal het internetadres intypt): www.mwiarda.nl/appeltern.htm en klik daarna op enter.

Flagstones

Verwerking

Flagstones kunnen, net als andere natuursteentegels, in een gestabiliseerd zandbed gelegd worden. Voordeel hiervan is dat ze stabieler liggen en daardoor minder snel opwippen. Een nadeel is dat bij verzakking delen van het terras lastiger te &#145repareren&#146 zijn: de stenen liggen immers vaster. Ook zijn de uitkomende stenen, doordat zich aan de onderzijde cementresten bevinden, minder gemakkelijk te herstraten. Omdat de verharding door de cementtoevoeging minder goed tot niet doorlatend wordt, is het extra belangrijk om paden en terrassen goed afwaterend aan te leggen. Dat betekent dat het pad of terras naar 1 zijde afloopt (op 1 oor ligt) of naar beide zijkanten afloopt (tonrond) waarbij het per meter telkens 1 à 2 cm afloopt. Voor terrassen bedraagt het afschot 1 cm per meter, aflopend vanaf de woning, schuur of garage.

Bij een goed pad of terras ligt de grondwaterspiegel bij voorkeur 70 cm of dieper onder het toekomstige maaiveld. Ligt de grondwaterspiegel (veel) hoger, dan is een aanvullende ontwatering (zoals drainage) nodig om een echt stabiele ondergrond te krijgen. Op instabiele ondergronden kan onder het gewone zandbed eventueel voor extra stevigheid eerst een 10 tot 15 cm dikke laag puin of ander grof steenachtig materiaal aangebracht worden, die apart aangewalst wordt. Op een normale stevige ondergrond, zoals klei of zand, wordt enkel een zandbed gemaakt van 15 - 20 cm dikte. Hierop komt een laag van circa 5 cm van gestabiliseerd zand (5 delen zand met 1 deel cement), die goed vermengd is, en wat vochtig.

Dan begint het straten. Eerst wordt een strakke lijn gespannen, om de gewenste hoogte exact aan te geven. De flagstone wordt op hoogte getikt met een rubberen straathamer. Daarna wordt de steen er weer voorzichtig uitgehaald. Onder de tegel wordt een dun laagje cement gestrooid om een goede hechting te krijgen, waarna de tegel weer op zijn plek gelegd en nagetikt wordt. Probeer om bij het straten de voegbreedte beperkt en regelmatig te houden.

Na het leggen van de flagstones wordt de verharding afgespoten om achtergebleven cementresten van de bovenzijde van de flagstones te verwijderen en om het onderliggende cement te bevochtigen. Na het afspuiten kunnen eventueel tegels die niet helemaal goed liggen voorzichtig nagetikt worden. Daarna moet de verharding 1 à 2 dagen uitharden, zonder dat erover gelopen wordt (bij vochtig of koud weer zelfs nog iets langer).

Ten slotte, als de verharding uitgehard is, moet er nog gevoegd worden. Dit kan bij smalle voegen met materiaal dat los blijft liggen, zoals zilverzand of leemsplit in een fijne gradatie (bijvoorbeeld 0/5). Bij bredere voegen (minimaal 3 mm breed en 3 mm diep) kan dat met epoxyvoegmiddel en bij voegen breder dan 5 mm met voegspecie. Voegspecie is in meerdere kleuren kant-en-klaar bij de bouwmarkt te koop. Overigens vriezen vrijwel alle beton- en cementvoegen op den duur kapot. Het voegen zal dus van tijd tot tijd herhaald moeten worden. Het epoxyvoegmiddel Topvoeg is onder meer online verkrijgbaar via onze tuinwinkel: www.appeltern.nl/tuin/voegenmortel.html. Epoxyvoegmiddel heeft minder last van stukvriezen, maar de voegen kunnen wel losspringen zodra er tegels los komen te liggen. Ook hierbij zal dus af en toe tijdig wat gerepareerd moeten worden. Het filmlaagje dat na het voegen met epoxyvoegmiddel op de verharding achterblijft, hoeft niet verwijderd te worden. Het verdwijnt vanzelf na enige tijd door het schuren tijdens beloping.

Onderhoud

Pas nadat de verharding en ondergrond helemaal droog en uitgehard zijn (na 6 tot 8 weken), kan op de stenen eventueel een impregneermiddel aangebracht worden. Dit voorkomt indringen van vuil, en aangroei van algen. Het impregneermiddel ProStone is onder meer online verkrijgbaar via onze tuinwinkel: http://www.appeltern.nl/tuin/impregneermiddel.html. Verder is regelmatig vegen doorgaans voldoende om onkruid- en algengroei tegen te gaan.