Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Hoe komt het dat sommige bomen van dezelfde soort hun bladeren soms weken langer vast houden dan andere?

Vermoedelijk zijn daar verschillende redenen voor. Er zijn gevallen bekend van bomen van een soort die normaal braaf hun blad in de herfst laat vallen en in winterrust gaat, die dat tegen alle regels in, niet doen. De raadsels daaromtrent zijn nog niet geheel opgelost. Een ander soortgelijk verschijnsel (daar doelt u op) is wel min of meer verklaard. Daarbij gaat het bijna altijd om bomen die dicht bij straatlantaarns staan. Door het meerdere licht dat ze krijgen reageren de bomen minder op het korter worden van de dagen en behouden hun blad langer dan bomen die wat donkerder staan. Hoe dat in zo’n boom werkt, weet niemand nog precies. Zeker is echter wel dat een plant lichtomstandigheden waarneemt en daar op reageert. Dat geldt echt niet alleen voor bladverliezende bomen.