Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Hoe kan ik groenten kweken zonder te hoeven spitten

Wanneer u op een nieuwe plek begint met het kweken van groenten zult u altijd eerst het hele stuk grond onkruidvrij moeten maken en de structuur van de grond moeten verbeteren. Dat kan niet anders dan door de grond zorgvuldig te spitten. Maar daarna kan het wel anders. Het enige wat u dan nog hoeft te doen is zorgen dat de humusvorming aan de gang blijft en dat onkruidgroei wordt tegengegaan. U zult dan nog wel moeten letten op hardnekkige onkruiden die vanaf de randen via wortels uw kweekplek binnendringen. Denk daarbij aan kweekgras, zevenblad, heermoes en dergelijke. Maar van eenjarige onkruiden zult u veel minder last hebben. Dat kan door te mulchen. Dat is het bedekken van de grond met in dit geval onkruidvrij organisch materiaal. Organische mulch voedt de grond en dekt tevens af. In de zomer biedt mulch bovendien het voordeel dat het erboven koeler is dan boven open grond. Dat is voor veel groentegewassen erg prettig. Eronder blijft de temperatuur veel gelijkmatiger en ook blijft er beter vocht in de grond (minder verdamping). Het duurt wel een paar seizoenen voordat het systeem goed werkt. Met name de bodemstructuur (humusvorming) neemt tijd voor een goede ontwikkeling die u dan niet meer door spitten moet (hoeft te) verstoren. Het bodemleven haalt de voedingsstoffen uit de mulch en brengt die in de grond. U hoeft dus ook veel minder bij te mesten. De mulch werkt voor een deel als meststof. Ga als volgt te werk:
- Maak de grond onkruidvrij en breng een dikke laag mulch aan (5-10 cm).
- Wanneer u de mulch aanbrengt moet de grond warm en normaal vochtig zijn. Over het algemeen wordt in het najaar gemulcht, maar het kan altijd.
- Als u wilt planten of zaaien, moet u de mulchlaag even ter plekke aan de kant schuiven en deze weer terugleggen als de planten groot genoeg zijn.
- Zorg dat eventuele takken en stengels niet door de mulchlaag worden bedekt. Ze kunnen anders gaan rotten.
- Gebruik geen stro of grasmaaisel waarin onkruidzaden kunnen zitten.