Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Hobbelig gazon herstellen

Wat kan je doen wanneer je gazon er wat hobbelig bij gaat liggen (liefst zonder het opnieuw te hoeven aanleggen)?

Het wegwerken van hobbels en bobbels in het gazon kan op twee manieren, met behoud van de grasvegetatie of door na de grondbewerking het gras opnieuw in te zaaien.

De eerste methode is uiteraard meer geschikt voor de kleinere hobbels, en wordt bij voorkeur uitgevoerd in het vroege voorjaar (in februari of maart bij droog weer), zodat in april bijgezaaid kan worden. Eerst wordt het gazon kort gemaaid. Vervolgens wordt het eventueel aanwezige mos verwijderd. Daartoe kan een mosbestrijdingsmiddel over het gazon uitgestrooid wordt. Enkele dagen later is het mos zwart geworden en kan het door middel van verticuteren verwijderd worden. Ook de viltlaag wordt zo van het gazon 'afgekamd'. De graswortels in de bovenste laag van de mat worden doorsneden, en er kan meer lucht toetreden. In de kuilen kan een mengsel van zand en fijne compost aangebracht worden. Verder wordt het gazon bemest met een gazonmeststof, en worden in april de kale plekken de plekken waar grond aangevuld is bijgezaaid met graszaad. Bij voorkeur wordt daarbij hetzelfde mengsel gebruikt dat ook bij de aanleg is toegepast. De plekken waar grond is aangevuld moeten de eerste tijd wat vochtig gehouden worden, zodat de zaden goed kunnen ontkiemen.

Bij de tweede methode wordt de hele grasmat opnieuw ingezaaid. De herinzaai int bij voorkeur plaats in april of september. Daarbij wordt het oude gras gedood met een glufosaat bevattend middel zoals bijvoorbeeld RoudUp. Glyfosaat wordt opgenomen door stengels en bladeren en werkt tegen alle kruidachtige planten. Het doodt of beschadigt dus alle planten die ermee in aanraking komen. Glyfosaat wordt na contact met de grond afgebroken. Het verspreidt zich langzaam in de bodem en zal daarom nauwelijks uitspoelen naar het grondwater. Uitspoeling naar oppervlaktewater (sloten en vijvers) moet wel vermeden te worden. Het is weinig giftig voor bijen en vogels. Drie weken na de chemische behandeling moet de bovengrond geverticuteerd worden. De kuilen kunnen weer uitgevuld worden met een mengsel van zand en fijne compost. Nadat de bovengrond is aangerold kan er ingezaaid worden met graszaad. De nieuwe grasmat moet de eerste tijd wat vochtig gehouden worden, zodat de zaden goed kunnen ontkiemen.

Door meerdere keren per jaar te prikrollen kan het ontstaan van nieuwe oneffenheden enigzins beperkt worden. Door ter plaatse van nieuwe kuilen wat meer dressing van zand en fijne compost aan te brengen kunnen kleine oneffenheden sneller verholpen worden.