Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Herstelofferte na bamboewoekering

Onze buren hebben in het verleden een bamboesoort in hun tuin gezet die 3 tot 4 meter hoog werd met een wortelstelsel dat zich inmiddels door onze hele tuin verspreid heeft. We hebben de buren, in goede harmonie, aansprakelijk gesteld en e.e.a. ligt nu bij hun WAP- verzekering. We moeten een herstelofferte laten maken.Heeft u een advies wat er in de offerte opgenomen moet worden, zodat het probleem niet terugkomt?
Maken we juridisch een kans op vergoeding, ook in de toekomst als het probleem terugkomt?

In de herstelofferte kunt u verschillende punten op laten nemen. Ten eeste zullen de aanwezige wortelstokken grondig verwijderd moeten worden. Daarnaast kunt u een voorziening aan laten brengen waardoor worteluitlopers vanuit de tuin van de buren niet meer naar u door kunnen groeien. Een dergelijke wortelbegrenzer of rhizoom-barrrière bestaat meestal uit een dikke kunststof folie of een kunststofscherm dat vertikaal in de grond aangebracht wordt. Daarnaast kunt u een onderhoudstermijn vast laten leggen, bijvoorbeeld 3 jaar, waarbij de tuin jaarlijks door het hoveniersbedrijf dat de herstelwerkzaamheden uit gaat voeren, nog een aantal keren extra nagelopen wordt op eventueel achtergebleven wortelresten die dan verwijderd kunnen worden voordat een nieuwe plaag ontstaat. Op die manier kunt u voorkomen dat het probleem zich herhaalt. Hoe uw kansen op vergoeding liggen kunnen we helaas niet voor u inschatten.