Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Haag van berken?

Ik hoorde dat je ook van berken een haag kan maken. Kan dit en wat zijn de voor en nadelen van een dergelijke haag?

Berken maken een kroon, en vertakken niet makkelijk op de oude stam. Het zijn dus niet echt geschikte planten om een gewone haag mee te maken. Het gebeurt wel, voor toepassing als hoge haag of windkering, met een plantafstand van 60 cm of iets ruimer, maar het eindresultaat ziet er al snel nogal stammerig uit. Een groot nadeel van berken is dat ze vrij oppervlakkig wortelen en veel vocht onttrekken aan de grond. Daardoor kunnen ze bij aanplant langs een tuin op den duur in een vrij brede strook nog verdrogingsverschijnselen veroorzaken bij beplanting die er bij in de buurt staat.
Wel worden berken vaak landschappelijk gebruikt in (hakhout)wallen, waarin ze gemengd met andere boomsoorten aangeplant worden. De sneller groeiende soorten worden dan vaak gebruikt om vlot resultaat te zien en de langzamer groeiende soorten te stimuleren om de hoogte in te groeien. Op die manier wordt door de bomen periodiek terug te zetten een los groeiende hoge groene wand gevormd. Om een gesloten geheel te krijgen worden doorgaans meerdere rijen aangeplant. De plantafstand bedraagt 1 tot 1,5 m. Afhankelijk van de soorten worden de bomen eens per 15 of 20 jaar (langzame groeiers als eik) of eens per 6 tot 10 jaar (zwarte els, es, veldesdoorn, berk, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom, wilg en andere sneller groeiende soorten) teruggezet. Zijn de stammetjes dunner dan 20 cm, dan wordt teruggezet op een hoogte van 10 tot 15 cm boven de grond. Zijn de stammetjes dikker, dan wordt teruggezet op 15 tot 25 cm boven de grond. Uiteindelijk zal, om de langzaam groeiende soorten voldoende ruimte te geven, een deel van de snelle groeiers definitief gekapt moeten worden ter dunning. Het terugzetten van het hakhout gebeurt meestal in de wintermaanden. Berken en esdoorns worden gesnoeid als ze volop in het blad staan, vanaf half juli tot uiterlijk half december, omdat de bomen anders kunnen gaan bloeden.
Om een meer gesloten beeld te krijgen worden in de buitenranden ook wel lager blijvende heesters toegepast zoals kornoelje, krentenboompje, rozen etc.
In sommige gemeentes en provincies kan voor de aanplant van een houtwal als landschappelijk element subsidie verkregen worden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor het terugzetten van een houtwal is vaak een kapvergunning vereist.