Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Grond te zuur bij Rhododendrons?

Ik heb nogal wat rododendrons in mijn tuin staan. Elk jaar voorzie ik die planten van de geëigende mest en van tuinturf. Sinds dit voorjaar zijn er een vijftal in mindere staat. De bladeren worden geel of hebben gele vlekken en ze komen (elk jaar draai ik de uitgebloeide bloemen er een voor een uit) maar moeizaam tot bloei. Men zegt dat de grond dan te zuur (is geworden). Is daar iets aan te doen om het te herstellen of om dit verder te voorkomen?

Een zure grond is voor Rhododendrons niet snel te zuur, de pH-waarde moet tussen de 4,5 en 5,0 liggen. Is de grond inderdaad te zuur dan kan hij door het aanbrengen van kalk of een kalkhoudende meststof zoals beendermeel minder zuur gemaakt worden. Ook een organische bemesting met compost gaat verzuring enigszins tegen. Waarschijnlijker is het echter dat de voedingstoestand niet in orde is, en dat de grond toch wat uitgeput is geraakt. Om te beoordelen waar het nu precies aan ligt zou u een grondmonster kunnen (laten) nemen. Dat wordt in het voorjaar door veel hoveniers en tuincentra als service aangeboden. Ook een pH meting met bijvoorbeeld de pH-Grondtest van Ecostyle zou daarover uitsluitsel kunnen geven. Als de zuurgraad goed is zou u in het voorjaar kunnen bemesten met speciale rhododendronmest, of met goed verteerde stalmest.