Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Groeiverschillen bij bolacacia's

Wij hebben al 5 jaar 3 bolacacia's. Sinds vorig jaar blijft een ervan achter in de groei, zowel qua stam als qua bol. Deze staat iets dichter bij een conifeer. Kan dat de oorzaak zijn? Maar waarom nu pas? Extra water geven???

Groeiverschillen bij gelijksoortige bomen komen vaker voor. Bolacacia's worden op een onderstam geënt. Daardoor kunnen zowel de onderstam als de geënte takken groeiverschillen vertonen. Ook kan het zijn dat het wortelgestel van die ene boom al van begin af aan minder of anders ontwikkeld was dan dat van de andere bomen. Het kan ook zijn dat de groeiomstandigheden ter plaatse verschillen. Andere bezonning, net wat meer op de wind, het kan allemaal voor verschillen zorgen. Met name verschillen in de bodemgesteldheid kunnen bij kleine afwijkingen al tot grote diversiteit in groeisnelheid leiden. Een hoek die net wat natter of droger is (bijvoorbeeld door een ondoorlatende laag in de ondergrond, of een daar toevallig passerende dikke boomwortel van een andere boom, zware struik of in uw geval mogelijk van de conifeer), een hoek waar wat meer of minder compost of klei is doorgewerkt, of een ondergrondse gas- of rioleringsleiding... Het kan van alles zijn. Ik ben bang dat u toch onder de grond zult moeten zoeken naar een oorzaak. Komt u er zelf niet uit dan kan een hovenier of boomverzorger er misschien eens een blik op werpen. Is een wortel van de conifeer de oorzaak, dan kan wat water geven, extra voeding in de vorm van compost of het aanbrengen van een mulchlaag wellicht zorgen voor een voedzamer grond. Als dit de oorzaak is, kan het zijn dat de grond tot dan toe voldoende vocht en voeding bevatte voor de boom om door te groeien, maar dat de voorraad nu te klein wordt en er concurrentie ontstaat.