Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Grasmat op kleigrond is erg nat

Ons gras is erg nat , het lijkt wel een glijbaan. Het ligt op kleigrond. Wat moeten we doen?

Wat u kunt doen aan een te nat gazon is afhankelijk van wat er precies te nat is. Is alleen de bovengrond verdicht of dichtgeslibt, dan kunt u proberen de waterdoorlatendheid te verbeteren door middel van vericuteren of prikrollen. Bij het verticuteren worden mos en de viltlaag van het gazon 'afgekamd'. De graswortels in de bovenste laag van de mat worden doorsneden, en er kan meer lucht toetreden. Verticuteren gebeurt het best in het voorjaar, in februari of maart bij droog weer. De doorsnijding van de graswortels stimuleert de (her)groei, en daar profiteert het gras in het voorjaar het meest van.
Prikrollen is een andere methode om de grond te verluchten. Dit kan meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld in het voor- en najaar. Na het verticuteren of prikrollen kan een dressing aangebracht worden, in de vorm van een mengsel van compost en (fijne) humus. Dit mengsel zakt weg in de nieuwe luchtkanaaltjes en houdt de grond langere tijd luchtig. Op zware klei kan beter een mengsel van scherp zand en humus gebruikt worden om de grond schraler en luchtiger te maken.

Is de ontwatering op grotere diepte onvoldoende, dan is het verstandiger het gazon opnieuw aan te leggen. Zo kan tot op grotere diepte grof zand door de ondergrond gewerkt worden, om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Door een kalkhoudende meststof als beendermeel door te werken wordt de grondstructuur verbeterd. Een toevoeging van organisch materiaal (verteerde stalmest of turfstrooisel) zorgt bovendien voor een groter waterbergend vermogen in de grond.