Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Emelten bij wortels van Heuchera

In mijn tuin heb ik vorig jaar nieuwe plantjes gezet waaronder Heuchera. Nu wilde ik het oude blad wegknippen. en merk ik dat alles los op het zand lig. De wortels zijn aangevreten door een larve (4 mm, wit). Ik heb de plantjes weggedaan en het zand en de overgebleven wortels goed uitgegraven. Is dit voldoende om de andere planten te sparen, of zal er meer moeten gebeuren?

Of de grondvervanging voldoende is geweest, is natuurlijk pas na enige tijd te beoordelen. Als het een erg aantrekkelijke plak voor de insecten betreft kan bovendien na enige tijd herhaling optreden. Voor de juiste aanpak is het dan belangrijk om te bepalen om welke larven het gaat. Het verschil is te zien aan de pootjes.

Als zowel ondergronds de wortels als bovengronds het blad aangevreten wordt, gaat het meestal om de larven van kevers. En dan vaak nog specifiek om de larve van de rozenkever. Zitten ze in het gras dan ligt vaak de zode over grote stukken los op de bovengrond. Deze engerlingen hebben kleine pootjes, en onderscheiden zich daardoor van de pootloze larven van de langpootmug (emelten). De engerlingen mogen niet meer chemisch bestreden worden. Er is wel biologische bestrijding mogelijk met behulp van aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora), hun natuurlijke vijanden. De aaltjes kunnen tussen april en begin augustus ingezet worden. De aaltjes infecteren de engerlingen die vervolgens doodgaan. In de dode larve vermeerderen de aaltjes zich, warna ze op zoek gaan naar nog meer engerlingen. De aaltjes kunnen bij het tuincentrum besteld worden bij leverancier Ecostyle. Ze worden daarna per post thuis gestuurd.

De pootloze larve (emelt) van de langpootmug (Tilupa paludosa) vreet doorgaans alleen de wortels aan. De larven komen vooral voor in wat vochtiger grond. Gaat hem om een geringe aantasting, dan kan geprobeerd worden of hun natuurlijke vijanden (egels, mollen, spitsmuizen, spreeuwen en roofkevers) ze, na het losmaken van de bovengrond, afdoende verwijderen. Ook kan geprobeerd worden ze zelf weg te vangen. Als &#146s nachts een stuk zwart landbouwplastic over de vochtig gemaakte grond gelegd wordt, kunnen de larven de volgende ochtend van het plastig geplukt worden. Ook uitgeholde halve aardappels kunnen als valletje dienen. Is er ruimte tussen de aangetaste planten, dan kunnen ook slaplantjes als lokplant tussengeplant worden.
In tegenstelling tot engerlingen kunnen de emelten wel chemisch bestreden worden. Tussen april en augustus kan aan het eind van de dag een oplossing van Spruzit (werkzame stof pyrethrum, fabrikant Ecostyle) over de randen van de aangetaste plekken gegoten worden. Tussen beplanting kunnen ook met Spruzit behandelde havervlokken gestrooid worden (200 gram havervlokken, 20 gram suiker en 20 ml Spruzit), eventueel in combinatie met afdekking met plastic.

Zowel de engerlingen als de emelten maar ook aarderupsen kunnen slecht tegen grondbewerking. Gaat het om een aantasting in het gazon, dan kunnen door maatregelen als verticuteren of prikrollen veel larven gedood worden. In het najaar zorgen beregening en prikrollen ervoor dat de langpootmuggen lastiger hun eieren kunnen leggen in het gazon.