Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bloemenweide zaaien

Ik zou graag een bloemenweide zaaien. Kunt u mij zeggen welke zaden ik best kan gebruiken, hoe ik de ondergrond moet bewerken en hoe ik deze weide kan onderhouden?

Het inzaaien van een bloemenweidemengsel heeft alleen zin wanneer de plek zonnig ligt, de grond niet te nat is en het perceel voldoende groot is. Wanneer er nu gazon ligt moet de graszode verwijderd worden. Doorfrezen van de grasmat is beslist niet voldoende: er komt daarna te veel gras op, dat de kruidenplanten wegconcurreert. Als er sprake is van een voedselrijke bovengrond en een schralere ondergrond kan het terrein diep doorgefreesd worden, zodat de voedselrijke bovengrond zich vermengt met de schralere ondergrond. Als er geen schrale ondergrond is kan beter alleen oppervlakkig gefreesd worden. Hoe voedselarmer de grond is, hoe minder concurrentie de kruiden zullen ondervinden van grassen. Als de bovengrond voldoende fijn en kruimelig is, kan er gezaaid worden.
Welk bloemenmengsel gepast is hangt af van de grondsoort, en het resultaat dat men wil bereiken. Een mengsel met alleen eenjarige planten zal vaak na 2 jaar opnieuw ingezaaid moeten worden. Een mengsel met meerjarigen of vaste planten zal het eerste jaar nog maar weinig bloeien, maar wordt in de latere jaren dichter en bloemrijker. Wil men het eerste jaar toch al uitbundige bloei, dan kan bij het mengsel van de meerjarigen wat zaad van eenjarigen meegezaaid worden. Een mengsel van inheemse soorten geeft doorgaans het beste resultaat (en het minst &#145vervuiling&#146 in de omgeving). Er zijn ook exotische mengsels in de handel, maar deze worden bij voorkeur allen in besloten percelen of tuingedeeltes gezaaid. Zo zijn er ook mengels voor rotstuinen en andere specifieke toepassingen.
De mengsels met eenjarigen worden het best in het voorjaar gezaaid (maart-april). De mensels van meerjarige planten kunnen beter in het najaar (september-begin oktober) gezaaid worden. De bloemzaden zijn vaak erg fijn. Om het uitstrooien makkelijker te maken kan het zaad gemengd worden met wat zand. Voor een mooi regelmatig zaaibeeld wordt kruislings gezaaid, de eerste helft van het zaad in banen in een hoek van 45 graden met de perceelsgrens, en daarna de andere helft in banen die daar loodrecht op liggen. Na het inzaaien de zaden licht inharken.
Bestaat de bloemenweide voornamelijk uit eenjarigen, dan wordt eenmaal per jaar gemaaid in het najaar. Gaat het om een bloemenweide met meerjarige planten dan wordt tweemaal per jaar gemaaid, de eerste keer begin juli, de tweede keer begin oktober. Het maaisel kan op het perceel blijven liggen ter droging (i.v.m. zaadvorming) maar moet na droging wel afgevoerd worden om verrijking van de ondergrond tegen te gaan. Bemesting is ongewenst.
Weidebloemenmengsels zijn voor particulieren onder meer (ook online) verkrijgbaar bij Oranjeband Zaden in Luinjeberd, www.tuinboetiek.nl of bij Vreeken&#146s Zaden in Dordrecht www.vreeken.nl.