Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Beuken verdroogd? Mulchen!

Wij hebben een beukenboom en een heg. Nu lieten ze heel vroeg al bladeren vallen. Ze zien er niet goed uit. Kan het door de warme zomer komen of door een gebrek? Wat voor mest kunnen wij geven en wanneer?

Of er sprake is van een gebrek is zo niet vast te stellen. Waarschijnlijk is dat niet het geval. Beuken groeien op de meeste grondsoorten, tenzij het er langdurig te nat is. Ze maken een uitgebreid en fijnvertakt wortelstelsel, waardoor ze doorgaans genoeg voedsel aan de grond kunnen onttrekken. Extra bemesten is daarom meestal niet nodig, alleen op zeer schrale gronden.
Op veel plaatsen heeft beplanting door de langdurige droogte en hoge temperaturen moeite gehad om grondwater tot boven in de plant te transporteren, om zo de verdamping bij te kunnen houden. In augustus was bij sommige bomen al herfstverkleuring waar te nemen. Watertekort ligt daardoor eerder voor de hand. Om de grond minder te laten verdampen en de grondstructuur te verbeteren zou u een mulchlaag aan kunnen brengen, met name bij de beukenhaag.
Mulchen betekent een deklaag aanbrengen van organisch materiaal. Hiervoor kan van alles gebruikt worden. Grasmaaisel, bladafval, versnipperde takken, compost, stro, plantenresten, zelfs krantenpapier (onkruid onderdrukkend!). Het materiaal verteert langzaam tot humus. Het wordt uiteindelijk een rulle, voedselrijke toplaag, die de ondergrond beschermt tegen uitdroging. Bij het verteringsproces wordt stikstof onttrokken aan de grond. Dit kan gecompenseerd worden door wat bij te mesten met een stikstof houdende meststof.
Bij planten die gevoelig zijn voor bepaalde (blad)schimmels, zoals meeldauw bij rozen, druif etc., kan beter niet gemulcht worden met het eigen blad.