Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Betonnen vijver is lek

Ik heb een betonnen vijver die lek is. Hoe moet die worden gerepareerd?

De eerste vraag is, hoe het komt dat de vijver lek is. Betonnen vijvers kunnen scheuren door ongelijkmatige zetting in de ondergrond, of door opvriezen van de constructie. Dit gebeurt vooral wanneer de ondergrond niet goed is (een fundatie van 20 cm steenslag of grind, afgedekt met minimaal 5 cm zand en een folie-laag onder het beton). Wanneer dit er de oorzaak van is dat er een scheur in het beton gekomen is, heeft reparatie niet veel zin: de kans op herhaling is dan namelijk erg groot.
Is de beschadiging ontstaan doordat de vijver dichtgevroren is geweest, dan kan ter voorkoming van nieuwe schade op 30 cm boven de vijverbodem een luchtpompje geplaatst worden. Als dat in de winter aan blijft staan vriest de vijver niet meer helemaal dicht. Ook kunnen bij een naderende vorstperiode flinke stukken piepschuim of bossen stro in de vijver gelegd worden, die de spanning van het ijs wat op kunnen vangen.
Beton is uit zichzelf niet waterdicht. De binnenzijde van de vijver moet daarom altijd afgewerkt worden met een waterdichte verf of coating. Als de vijver aan de binnenzijde niet afgewerkt is, moet dat nog gebeuren om het geheel waterdicht te krijgen.
Om de vijver te kunnen repareren, zal hij leeggepompt moeten worden tot enkele centimeters onder het te repareren gat. Gaat het om een grote reparatie of moet de vijver (opnieuw of als nog) gecoat worden, dan zal hij zelfs helemaal leeg en schoongemaakt moeten worden. De plek van de scheur wordt schoon en droog gemaakt, en loszittende delen moeten verwijderd worden. Vervolgens kan de scheur of het gat gevuld worden. Van het merk Sika zijn hiervoor reparatiemortels verkrijgbaar (zie de dealerlijst op www.sika.nl). Hiervoor kan zowel een oplossingsmiddelvrije reparatiemortel op basis van epoxyhars gebruikt worden als een minerale reparatiemortel. Na uitharding (na circa 7 dagen) wordt de gerepareerde scheur opnieuw gecoat, liefst met hetzelfde materiaal als waarmee de rest van de vijver is afgewerkt. Daarbij zal er goed op gelet moeten worden dat de oude en nieuwe coatingslagen weer een waterdicht geheel vormen.
Wanneer sprake is van grote reparaties met mortels op cementbasis zullen de gerepareerde plekken opnieuw moeten uitlogen. Hierbij komen kalkresten en salpeter vrij. De vijver wordt dan tijdelijk gevuld met water waaraan een zuur is toegevoegd, bijv. 1 liter azijn per 1000 liter water. Bij nieuwe vijvers wordt voor het uitlogen een periode van 3 maanden aangehouden. Afhankelijk van de omvang van de reparatie kan dit uiteraard verkort worden. Na het uitlogen wordt de vijver leeggemaakt, nogmaals gevuld worden ter spoeling, en weer leeggemaakt. De wanden en bodem worden vervolgens goed schoon en droog gemaakt. Zodra het geheel goed uitgehard en droog is, kan de coating aangebracht worden. Hiervoor kan een verf op chloor-rubberbasis gebruikt worden, maar ook bitumen of epoxyhars. Ook polyesterhars met harder en topcoating wordt wel toegepast. Na de voorgeschreven drogingstijd kan de vijver afgespoeld worden met een oplossing van 10% citroenzuur en weer nagespoeld worden. En dan is hij weer zo goed als nieuw en klaar voor gebruik.