Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Betalingsgeschil en inboet

Wij hebben onze tuin door een hovenier laten aanleggen. Deze hovenier is volgens mij niet bij een vereniging of iets aangesloten. Wij hebben met hem problemen over betalingen. De vraag is of ik inboet kan en mag inhouden en hoeveel.

Over het algemeen wordt voor het inboeten een percentage van 10% uitval en een termijn van een jaar aangehouden. De planten moeten een heel jaar de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen, tenzij al eerder duidelijk is, door afsterven o.i.d., dat er iets fout gaat. De eigenaar van de tuin wordt dan wel geacht goed voor de beplanting gezorgd te hebben. Bijv. door bij droogte te sproeien, aantastingen tegen te gaan enz. Als planten bijvoorbeeld door langdurige droogte afsterven is dat uiteraard niet de schuld van de hovenier en hij hoeft de planten in dat geval ook niet te vergoeden, maar mag hij de kosten voor vervanging in rekening brengen.
De vraag of u de kosten van inboet kunt inhouden is van een heel andere orde. Het maakt daarbij in principe niet uit of de hovenier bij een vereniging aangesloten is of niet. In de overeenkomst die u gesloten heeft of in de algemene leveringsvoorwaarden van het bedrijf hoort vermeld te staan hoe met de nazorg omgegegaan wordt. De leveringsvoorwaarden horen u bij het aangaan van de afspraak overhandigd te zijn, of anders gegeven te worden zodra u daarom vraagt. U kunt ze ook zelf opvragen bij de Kamer van Koophandel.