Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bestrijding van berenklauw

De tuin bij mijn praktijk is overwoekerd door bereklauw. Wat moet ik doen om daar voorgoed van af te komen? Ik wil er gras inzaaien.

Reuzenberenklauw of Perzische berenklauw (Heracleum mantegazzianum) is door zijn grote blad en enorme bloemschermen een erg decoratieve plant maar ook een zeer vervelend onkruid. Bij de bestrijding moet beschermende kleding gedragen worden, omdat de sappen van de plant sterke huidirritatie veroorzaken, die (o.a. in combinatie met zonlicht) tot brandblaren kan leiden.
Ieder jaar produceert de plant veel zaad, dat lang in de grond aanwezig blijft en na 7 jaar nog kiemkrachtig kan zijn. De bestrijding is dan ook een langdurige kwestie. Om te beginnen kunnen de aanwezige planten verwijderd worden. Het is dan belangrijk ze tot en met de groeipunten (die zich tot 20 cm onder de grond kunnen bevinden) uit te steken of te trekken.. De uitkomende resten moeten afgevoerd worden. Een andere methode is zeer regelmatig maaien, circa 5x per jaar 7 jaar lang, om de aanwezige en nieuwe planten uit te putten en te voorkomen dat ze weer nieuw zaad vormen. Ook in dat geval moet het maaisel afgevoerd worden.
Op heel grote terreinen kan begrazing door schapen helpen om de jonge planten kort te houden. De oude planten zullen echter eerst handmatig bijgemaaid of verwijderd moeten worden. Een laatste optie, voor tuinen en terreinen van 300 m2 of groter, is de biologische bestrijding met een schimmel die de plantenwortels aantast. Het gebruik van dit middel, BioBeer, is nog niet toegestaan, en kan voorlopig alleen met speciale ontheffing plaatsvinden Dat maakt de toepassing voor kleinere oppervlaktes nogal duur. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.classiccat.net/_plantbiocontrol.

Bij uw praktijk zal het pas zin hebben om gras in te zaaien wanneer de berenklauw dusdanig is teruggedrongen dat het gras de ruimte heeft een zode te vormen. Aangezien zowel het gras als de berenklauw regelmatig gemaaid moeten worden, zal de berenklauw steeds verder verdwijnen. Maar totdat de al in de grond aanwezige zaden hun kiemkracht verloren hebben zullen er steeds nieuwe planten op blijven komen.