Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bestrijding kattenstaart in Cotoneaster

Hoe bestrijd ik kattenstaarten die tussen de Cotoneaster opkomen?

Voordat we een antwood op uw vraag geven: bedoelt u de roze bloeiende vaste plant kattenstaart (Lythrum), de eenjarige, roodbloeiende Amaranthus of paardenstaarten c.q. heermoes (Equisetum)? Deze laatste plant wordt namelijk ook wel kattenstaart genoemd.
Wat betreft de bestrijding van de eerste twee, de vaste plant of de eenjarige, is het een kwestie van de aanwezige planten verwijderen, en daarna de nog opkomende zaailingen consequent wegschoffelen of -wieden.

Er zijn ook manieren om een lastig wortelonkruid als heermoes of paardenstaart (Equisetum arvense) te bestrijden, maar ze vragen een lange adem, en gaan ook ten koste van de Cotoneaster. Die zal na uitvoering van de bestrijding opnieuw aangeplant moeten worden.
Het grootste effect wordt bereikt door de bestrijdingsmethoden te combineren. De plant kan niet goed tegen maaien. Door consequent de bovengrondse delen te verwijderen raakt hij op den duur uitgeput. Daarnaast groeit hij vooral op gronden met een laag kali- of fosforgehalte. Bemesten met een meststof die kali of fosfor bevat maakt dan ook dat de plant het minder naar zijn zin krijgt. Met de riek kan de grond losgemaakt worden, waarna met de hand of door te zeven alle worteldelen verwijderd worden. De wortels moeten afgevoerd worden, en mogen niet op de composthoop gedeponeerd worden. Als het om een kleine plek gaat kan overwogen worden alle vervuilde grond af te voeren en te vervangen door nieuwe, schone grond. Door de grond 1 jaar lang af te dekken met zwart landbouwplastic sterven de aanwezige plantendelen af door lichtgebrek. Komen de worteluitlopers vanaf een aangrenzend perceel de tuin in, en kan daar geen bestrijding plaatsvinden, dan helpt het vertikaal in de grond aanbrengen van een strook anti-worteldoek of gronddoek om nieuwe indringing tegen te gaan. Daarnaast kan chemische bestrijding een handje helpen. Producten op basis van glyfosaat werken nauwelijks op heermoes. Middelen met dichlobenil als werkzame stof hebben meer effect. Een merknaam is Onkruidkorrels Extra van Luxan. Waarschijnlijk is 1 behandeling niet genoeg om alles weg te krijgen. Het effect in combinatie met een langdurige afdekking met landbouwplastic zou weer beter zijn.