Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bestrating rond bestaande boom

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik onder een pruimenboom, die altijd vrij in de grond heeft gestaan, bestrating ga aan brengen? Zelf denk ik bijvoorbeeld aan de watertoevoer.

Het aanbrengen van verharding rond een bestaand boom brengt risico&#146s met zich mee. Onder de verharding zal een zandcunet aangebracht moeten worden, wat betekent dat er boven of tussen de wortels gegraven moet worden. Voor een stabiele ligging van de verharding zal het zandcunet verdicht moeten worden, wat inhoudt dat ook de grond eronder enigszins samengedrukt zal worden. Al deze werkzaamheden kunnen leiden tot beschadiging van de wortels. Ook na de aanleg zal er voor de boom het een en ander veranderen. Het water en de zuurstof die nu nog onbelemmerd in de grond kunnen doordringen zullen door de verharding gedeeltelijk tegen gehouden worden. Veel fruitbomen hebben daar allemaal moeite mee. U kunt de risico&#146s en gevolgen wel wat beperken. Zo kan rond de stam van de boom een zeer royale boomkrans aangehouden worden. In plaats van de gebruikelijke vierkante meter zou u een stuk van 3 bij 3 meter kunnen uitsparen, of misschien nog wel meer. Bij werkzaamheden aan oude bomen wordt niet voor niets vaak gesteld dat binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden of zwaar transport uitgevoerd mogen worden. De uitgespaarde boomkrans kan ingevuld worden als zeer laag plantvak, bijvoorbeeld met een mozaïek van bodembedekkers die enige betreding verdragen. Moet er toch een vorm van verharding komen, dan kunt u de grote boomkrans vullen met een losse halfverharding zoals een grindlaag op een ondergrond van antiworteldoek. Op die manier heeft u wel het ruimtelijke effect van een open terrasruimte, maar hoeft er geen graafwerk of verdichting direct rond de boom plaats te vinden. Wanneer voor het terras een losse elementenverharding gebruikt wordt (liefst in een zo klein mogelijk formaat), kan er nog steeds wel regenwater in de grond dringen. Daarbij mag de verharding dan niet in stabilisatie gelegd worden, en ook mogen de voegen niet afgedicht worden. Op die manier kan ook na de aanleg van het terras nog water en zuurstof bij de boomwortels komen.