Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bemestingsadvies gevraagd

Onze tuin is opgehoogd. De bovenste, vruchtbare laag is er eerst afgehaald, er is opgehoogd met andere grond (gele kleur) en vervolgens is de bovenste laag (40-50 cm) er terug opgelegd. Voor de aanplanting hebben we nu op de plantvakken compost gestrooid (24 m³voor 600 m²) en ondergewerkt met een lichte frees. Deze frees heeft de grond wel niet erg diep omgezet. Daarom zouden we in het plantgat nogmaals extra compost willen verwerken. Is dit okee of raadt u iets anders aan? P.S. de grond is vrij zwaar.

Als startbemesting op een vrij zware grond kan uitgegaan worden van 2 tot 5 m3 compost per 100 m2. Voor 600 m2 komt u dan maximaal uit op een 30 m3. Uit de gele kleur van de aangevulde grond leidt ik af dat deze leemhoudend is. U geeft ook aan de aanwezige grond al vrij zwaar is. Op kleigronden wordt vaak bemest met goed verteerde stalmest, of paardenmest vermengd met wat tuinturf in plaats van compost. Daardoor wordt de pH van de grond wat lager (hij wordt iets zuurder). Afhankelijk van de beplanting de u aan wilt brengen zou u kunnen overwegen om de grond zoals hij nu is ter plaatse van het plantgat gewoon goed te mengen en het plantgat daarmee aan te vullen. De hoeveelheid meststof is in ieder geval voldoende. Als de grond erg kalkrijk is en u een neutrale zuurgraad wilt verkrijgen, kunt u nog wat stalmest of paardenmest in het plantgat doormengen. Hetzelfde geldt voor latere voorjaarsbemestingen, waarbij de hoeveelheid compost c.q. andere organische meststof dan uiteraard gehalveerd kan worden.