Deze pagina is nog niet geoptimaliseerd voor weergave op kleinere schermen.
De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Bemesting van de tuin

Ik zou graag mijn zandgrond willen verbeteren. Daarbij dacht ik compost (fijngezeefde van vlaco) te gebruiken, en mijn voorraad gazonmeststof (50 kg) op te kunnen maken. Daarbij zou ik het komende voorjaar graag iets anders proberen. De bekalking is reeds gedaan in januari. Kan ik, zodra de kalk uitgewerkt is, gelijk verticuteren en dan bemesten met gazonmeststof? Is het wel nodig om ieder jaar te bekalken? Of verzuurt de grond anders te sterk? Het schema dat ik mij voorstel voor het gazon (180 m2) is: in januari een pH-meting uitvoeren en zo nodig bekalken, in maart verticuteren, bijzaaien en bemesten (4 tot 5 kg per are) en om de 3 à 4 weken bijmesten. Voor de winter in september wil ik dan nog fijngezeefde compost over het gazon strooien om de structuur van de zandgrond te verbeteren.
Voor de siertuin (30 m2) dacht ik hetzelfde te doen: in het vroege voorjaar bekalken (februari), compost geven in april (tussen de kalkminnende planten). Moet je planten als buxus, bodembedekkers, stamrozen en lavendel ook later in het jaar nog een bemesting geven, en zo ja hoe vaak? Of is het beter om paardenmest of koemest te gebruiken?

Verticuteren gebeurt het best in het voorjaar, in februari of maart bij droog weer. Prikrollen kan meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld in het voor- en najaar. Na het verticuteren of prikrollen kan een dressing aangebracht worden in de vorm van een mengsel van compost en (fijne) humus. Dit mengsel zakt weg in de nieuwe luchtkanaaltjes en houdt de grond langere tijd luchtig. Het dressen gebeurt het beste voor begin april. De laagdikte van de dressing mag hooguit enkele milimeters bedragen. Begin april of in september kunnen ook de kuilen in het gazon uitgevuld en de kale plekken bijgezaaid worden. Aan de hand van een pH-meting (bijvoorbeeld met de Calcitest van fabrikant Ecostyle) kan in het voorjaar de pH van de grond bepaald worden. Afhankelijk van de uitslag van deze test kan er een kalkbemesting gegeven worden. Tegelijkertijd kan, als dat nodig is, een kunstmeststof gestrooid worden. Zowel het bijzaaien als het bekalken en het geven van extra mest kunnen direct na het verticuteren uitgevoerd worden.
Tijdens het groeiseizoen en de zomermaanden kan om de 4 à 5 weken bemest worden met een snelwerkende NPK-kunstmest, bijvoorbeeld in de samenstelling 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K). Als er veel mos of onkruid in het gazon aanwezig is, kan een meststof gebruikt worden waaraan een mos- of onkruidbestrijdingsmiddel is toegevoegd. Afhankelijk van de te gebruiken meststof wordt ongeveer 5 kg per 100 m2 gegeven. Vanaf half augustus wordt er niet meer bemest, zodat het gras kan afharden.
In september kan als dat nodig is een tweede keer geverticuteerd of geprikrold worden. Voor half oktober kan tenslotte het gazon afgestrooid worden met een laag compost (20 liter per 10 m2), eventueel gemengd met cocopeat als er enige verzuring van bijvoorbeeld kleigrond gewenst is.

Plantvakken worden in het voorjaar bemest, in maart of begin april, met een organische bemesting (2 m3 per 100 m2, of een laagdikte van circa 2 cm). Dit kan op voedselarme gronden in oktober nogmaals herhaald worden. Grond met een mulchlaag hoeft minder bemest te worden. Compost wordt gebruikt op neutrale gronden of wanneer de grond al wat zuur is. Goed verteerde stalmest (paardenmest of koemest) wordt gebruikt op gronden die wat zuurder mogen worden. Voor de meeste planten is naast de organische bemesting geen kunstmestgift meer nodig. Alleen wanneer sprake is van verzuring van de grond, of als de beplanting uitgesproken kalkminnend is, is het nodig om te bekalken.
Lavendel van kalkrijke, doorlatende grond, maar beslist niet van bemesting. Rozen krijgen in het voor- en najaar en tussendoor in juli graag een flinke schep koemest(korrels) toegediend. Voor buxus is speciale buxusmest in de handel.