De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Beplanting

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, een tuin is geen tuin als er niet voldoende planten in staan. De planten maken uw tuin. Althans, als ze daar de ruimte voor krijgen.

Als de hele tuin dicht is gelegd met tegels, kunnen ze helaas niet voldoende beeldbepalend en daarmee ook niet van invloed op uw tuinplezier zijn. Voldoende planten dus! Daar draait het in eerste instantie om. Natuurlijk zou het goed zijn als u meteen de juiste keuze zou (kunnen) maken, maar heel belangrijk is dat niet. De band met uw tuin groeit door uw liefde voor de beplanting. U mag er best jaren over doen voordat u favorieten heeft verzameld. Sterker nog, soms is dat nog beter omdat de bewuste plant dan ook echt uw plant is. Met zorg gekozen, met plezier beleefd en met liefde verzorgd. In het totaal aan beplantingen onderscheiden we:

 • Heesters
 • Bomen
 • Coniferen
 • Vaste planten
 • Eenjarigen
 • Tweejarigen
 • Bollen en knollen
 • Kruiden
 • Groenten
 • Fruit
 • Hagen
 • Groene daken
 • Groene wanden
 • Zaden/mengsels
 • Gazons

Heesters en bomen
Heesters en bomen zijn houtige gewassen: planten die in hun stam en takken houtweefsel vormen. Heesters (struiken) onderscheiden zich van bomen doordat ze geen duidelijke stam vormen. Ze vertakken dichtbij of al in de grond. Overigens is het verschil niet altijd even duidelijk. Ook coniferen horen bij de bomen of heesters, maar worden meestal als aparte groep gezien vanwege hun afwijkende eigenschappen. Bomen en heesters vormen het blijvende ‘groene geraamte’ in een tuin. Dat geldt des te sterker als ze ook nog groenblijvend zijn. Als vuistregel wordt aangeraden voor een op de drie te planten bomen of heesters een groenblijvende soort te kiezen. Dat geeft ook ’s winters kleur aan de tuin. Let bij de keuze ook goed op de uiteindelijke maten die de planten krijgen. Dat is in tal van tuinboeken na te slaan. Kies ook bloeiende heesters. Die zijn er in allerlei vormen en kleuren en met bloeitijden waarmee u het hele jaar bloei kunt componeren. Kies voor beplanting er vlak onder en bij heesters planten die met wat minder licht genoegen nemen. Veel bodembedekkers doen het daar prima. Bomen kunnen zo worden gesnoeid dat ze hun maat en speciale model houden. Dergelijke vormen en leibomen worden door gespecialiseerde kwekers geleverd. Bomen mogen wettelijk niet binnen twee meter vanaf de erfgrens met de buren worden geplant.

Vaste planten
Naast het groene geraamte vormen vaste planten de belangrijkste blijvende plantengroep in de tuin. De verscheidenheid en variatie in bloeitijdstippen is enorm, de bloeirijkheid vaak groot. Ook veel siergrassen vallen onder de vaste planten. Er zijn groenblijvende en ’s winters alleen ondergronds doorlevende vaste planten. Vaste planten hebben een min of meer vaste groeihoogte, maar ze breiden zich in de breedte uit, soms minimaal, soms agressief. In feite zijn bollen gewassen die vast in de grond blijven staan en mogen verwilderen, ook vaste planten. Vaste planten zorgen voor de groene vulling van de tuin. Er zijn schitterende combinaties mogelijk. Een juiste bezonning is erg belangrijk, voor veel soorten is normale tuingrond voldoende.

Een- en tweejarigen
Eenjarige planten kiemen, bloeien meestal overdadig, vormen zaad en sterven in één groeiseizoen. Tweejarige planten vormen in het eerste jaar een bladrozet, overwinteren, vormen in het tweede jaar bloemen en zaad en sterven dan. Door hun bloeitijd vullen vooral tweejarige planten het bloeigat eind mei, begin juni, als het bij de vaste planten even wat minder kleurrijk is. Eenjarige planten bloeien vaak in vrolijke, felle kleuren, en dat ook nog langdurig.

Kruiden, groenten en fruit
Een kruiden-, moes en/of fruittuin vraagt om een zonnige plek. In de schaduw lukt het echt niet. Kruiden en fruitgewassen zijn voor het overgrote deel blijvende planten, waarvan regelmatig of op gezette tijden geoogst kan worden. De meeste groenten zijn eenjarige gewassen waarvan wortels, stengels, blad of vruchten worden geoogst. Om een gezonde groei te bevorderen en ziekten te voorkomen, moeten groentegewassen volgens een roterend wisselteeltschema worden gekweekt. Aardappels bijvoorbeeld mogen maar eens in de drie jaar op het zelfde plekje groeien. Bedden van circa één meter tussen paden voldoen erg goed, maar er zijn ook heel andere teeltsystemen. Raadpleeg daarvoor een goed moestuinboek.