Zijn grindkokers afdoende bij een waterprobleem?

Er kunnen meerdere problemen spelen. En het regenwater dringt de ondergrond niet in en het stroomt niet weg via het normale grondwater.

UNDEFINED

Grindkokers helpen wanneer het water niet door kan stromen naar de ondergrond, omdat zich daar een ondoorlatende laag bevindt. De koker zorgt dan voor een doorbreking, waardoor het water wel weg kan stromen. Het kan zijn dat het water wel in de grindkoker kan komen, maar dan alsnog niet verder weg kan stromen. Of omdat de ondoorlatende laag niet doorbroken is (te dik is) of omdat het grondwater zo hoog staat dat er van stroming geen sprake is. In het eerste geval is de grindkoker niet diep genoeg gemaakt. In het tweede geval is drainage nodig naar een punt waar het overtollige grond- en regenwater wel weg kan stromen. Producten van ACO B.V. kunnen je hierbij helpen.

Ophogen van de tuin is waarschijnlijk geen oplossing, omdat het water dan alsnog net onder de ophoging in de tuin blijft staan.