Welke planten groeien op kleigrond, zandgrond of zavelgrond?

Bomen en struiken groeien naar verloop van tijd wel door de grondstructuur heen of beter gezegd hebben niet heel veel last van de klei, het zand of de zavel.

UNDEFINED

Feitelijk geldt voor bomen en struiken alleen of ze niet te nat en niet te droog staan. Doordat ze ook al een stukje onder het maaiveld opgroeien en extra verzorgd zijn in het plantgat, zijn ze geleidelijk gewend geraakt aan de bodemomstandigheden.

Zuurstof en voeding zijn natuurlijk ook nog van belang maar ze blijven simpel veel minder kwetsbaar dan kruidachtige gewassen (vaste planten), bollen, knollen of eenjarigen. Zij hebben door hun relatief zwakke gestel veel meer last van de grondtoestand. Bovendien komt het probleem voor die plantgroepen ieder jaar weer terug.

De best groeiende planten op kleigrond

De best groeiende planten op zandgrond

De best groeiende planten op zavelgrond