Welke heesters, die vogels aantrekken, voelen zich thuis op de Groningse klei?

Afgezien van lijsterbes, kriek, enkele rozensoorten en de bosbes zouden verder vrijwel alle hierna genoemde soorten het in tot redelijke tuingrond bewerkte Groningse klei moeten kunnen doen.

UNDEFINED

Vogelhagen
In een landelijke omgeving zijn ook prachtige losgroeiende hagen te maken waar vogels graag op af komen. Deze hagen bieden bescherming en beschutting, nestelgelegenheid en dienen als voedselbron. Dit laatste niet alleen door de bessen die de planten dragen, maar ook omdat ze een belangrijk biotoop vormen voor insecten en allerlei andere dieren die door vogels gegeten worden.
Gedoornde of gestekelde boom- en heestersoorten zijn voor vogels qua bescherming aantrekkelijk, zeker wanneer ze ook nog bessen dragen. Voor een hoog opgaande en tamelijk losgroeiende (vogel)haag kan een plantafstand van 1,25 x 1,25 m aangehouden worden.
Voor vogelhagen worden vaak inheemse plantensoorten gebruikt, afgestemd op de grondsoort in de regio. In alfabetische volgorde komen voor vogelhagen en vogelbosjes de volgende soorten in aanmerking: