Wat moet je weten over de veenmol?

De Gryllotalpa, beter bekend als veenmol, is veel kleiner dan je denkt. Het is een insect van 5 tot 7 centimeter lang met stevige graafpoten. Hij is verwant aan de krekel en leeft grotendeels ondergronds

UNDEFINED

Zoals de naam al aangeeft verblijft hij in humusrijke grond, zoals veen. De veenmol verblijft in de door hemzelf gegraven ondergrondse gangenstelsels. Hij komt het meest voor in Zeeland en Zuid-Holland, omdat daar van nature de grond het meest humusrijk is. Buiten deze gebieden zie je hem maar weinig. Op het menu van de veenmol staan voornamelijk insectenlarven en regenwormen, maar ook plantenwortels vallen in de smaak!

Uiterlijk

De kop en borststuk zijn sterk gepantserd, de voorpoten zijn ontwikkeld tot krachtige graafpoten. De voorvleugels zijn kort, de achtervleugels lang. De veenmol is roodbruin en heeft fluweelachtige haartjes. Zijn naam betekent letterlijk vertaald krekelmol; gryllus staat voor krekel en talpa voor mol

Voortplanting

Het vrouwtje van de veenmol legt haar eitjes in een ondergronds holletje. Alle eitjes samen zijn ongeveer een kippenei groot en komen na 2 weken uit. Het vrouwtje zorgt voor voedsel: zij schraapt de nestwanden af, wat zorgt voor nieuwe plantenwortels die de jonge veenmollen kunnen opeten. Jonge veenmollen blijven zo’n 2 tot 3 weken bij hun moeder, daarna gaan ze hun eigen weg. Na ongeveer 500 dagen zijn ze volwassen, daarna leven ze nog 70 tot zelfs 600 dagen.

Feitje

Wist je dat de veenmol net zo snel achteruit als vooruit kan lopen en ook kan zwemmen?

Schadelijk voor de tuin?

De veenmol kan schade aanbrengen in de (moes)tuin, vooral in zaaibedden. Jonge plantenwortels vinden ze heerlijk. Maar van grote schade aan de tuin is meestal geen sprake. Gebruik geen slakkenkorrels of insecticiden bij bestrijding van de veenmol, want die zijn ook schadelijk voor veel andere nuttige insecten. Je kunt wel aaltjes (nematoden Steinernema carpocapsae) inzetten, deze kunnen het aantal veenmollen flink reduceren. Aaltjes zijn van nature in de bodem voorkomende rondwormen. Het is geen bestrijdingsmiddel maar een natuurlijke correctie op de bodembiologie. Zodra de aaltjes worden uitgezet zoeken zij de gangen van de veenmollen op. Als er een veenmol voorbij komt blijven ze aan hem haken en dringen ze naar binnen. Eenmaal in hun binnenste geven ze een bacterie af die dodelijk is. Gebruik ongeveer 500.000 aaltjes per m2. Dit lijkt veel, maar is een hele kleine hoeveelheid. In een zakje zitten er gauw 10 miljoen stuks. De aaltjes overleven niet lang buiten de veenmol, zodra er geen prooien meer zijn sterven ze.

Vanaf eind april tot eind juni is het de beste tijd om aaltjes uit te zetten. De temperatuur en het licht zijn dan het meest gunstigst. Naast aaltjes zijn er ook natuurlijke vijanden die wel een veenmol lusten, zoals katten, uilen, kraaien, vossen, reigers, mollen, egels en spitsmuizen. Bij het oppakken steekt de veenmol niet: hij bijt wel. Maar kennelijk kunnen de snoepers daar goed mee omgaan!

Zingen

Net als krekels zingt de veenmol ook! Van mei tot en met juni houden de mannetjes in de schemering de baltszang; een aanhoudend gesnor dat ontstaat door beweging van de dekvleugels. Het geluid wordt versterkt doordat het mannetje vanuit zijn holletje zingt. Het lijkt op het geluid van een rugstreeppad.
Beluister hier het gezang van de veenmol

Winterslaap

Veenmollen zijn het meest actief vanaf eind april tot en met mei. Vanaf eind juli tot in augustus zoeken veenmollen een overwinteringsplaats. Daar gaan ze in een wat diepere verticale gang overwinteren. Tijdens de winterperiode richten ze dus geen schade aan en heeft geen enkele tuinier er last van!
Koop hier aaltjes ter bestrijding van de veenmol