Wanneer moeten heesters gesnoeid worden?

Het snoeitijdstip en de snoeiwijze zijn afhankelijk van de groei- en bloeiwijze van de heester.

UNDEFINED

Wanneer moet ik bladhoudende heesters snoeien?

De meeste wintergroene heesters als glansmispelBekijk plant Photinia fraseri 'Red Robin' - Glansmispel (Photinia), hulstBekijk plant Ilex crenata 'Stokes' - Hulst (Ilex), laurierkersBekijk plant Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - Laurierkers (Prunus laurocerasus en P. lusitanica), MahoniaBekijk plant Mahonia aquifolium - Mahoniestruik, olijfwilgBekijk plant Elaeagnus ebbingei - Olijfwilg (Elaeagnus) en bladhoudende sneeuwbalBekijk plant Viburnum davidii - Sneeuwbal (Viburnum) kunnen in het voorjaar gesnoeid worden, vanaf maart tot eind juni.

Wanneer moet ik bladverliezende heesters snoeien?

Bij bladverliezende heesters en bomen wordt het snoeimoment bepaald door de manier waarop de planten zich verjongen en waarop ze bloeien: op nieuwe scheutenof op takken uit eerdere jaren.

Soorten die nauwelijks gesnoeid hoeven te worden zijn Acer japonicumBekijk plant Acer japonicum 'Aconitifolium' - Japanse esdoorn en A. palmatumBekijk plant Acer palmatum - Japanse esdoorn, krentenboompjeBekijk plant Amelanchier lamarckii - Krentenboompje (Amelanchier), Buddleja globosaBekijk product Buddleja globosa (Vlinderstruik), ClethraBekijk plant Clethra alnifolia - Schijnels, ColuteaBekijk product Colutea arborescens (Blazenstruik), Cornus floridaBekijk plant Cornus florida f. rubra - Kornoelje en Cornus kousaBekijk product Cornus kousa var. chinensis (Chinese kornoelje), CorylopsisBekijk plant Corylopsis pauciflora - Schijnhazelaar, pruikenboomBekijk product Cotinus coggygria (Pruikenboom) (Cotinus), dwergmispelBekijk product Cotoneaster franchetii (Dwergmispel) (Cotoneaster), peperboompjeBekijk product Daphne mezereum 'Rubra' (Peperboompje) (Daphne), EuonymusBekijk plant Euonymus japonicus 'Microphyllus' - Kardinaalshoed, FothergillaBekijk plant Fothergilla major - Lampenpoetserstruik, toverhazelaarBekijk plant Hamamelis x intermedia 'Diane' - Toverhazelaar (Hamamelis), HibiscusBekijk plant Hibiscus syriacus 'Coelestis' - Altheastruik, MagnoliaBekijk plant Magnolia soulangeana - Valse tulpenboom, beverboom, PotentillaBekijk plant Potentilla fragiformis - Ganzerik, fluweelboomBekijk product Rhus typhina (Fluweelboom, Azijnboom, Sumak) (Rhus), seringBekijk plant Syringa protolaciniata - Sering (Syringa) en sneeuwbalBekijk plant Viburnum davidii - Sneeuwbal (Viburnum). Deze soorten ontwikkelen doorgaans uit zichzelf al een mooie vorm. Bovendien maken ze vaak moeizaam nieuwe grondscheuten, zodat ze zich lastiger lateren verjongen. Daardoor blijft het snoeien beperkt tot het wegnemen van dood, ziek of kruisend hout, en verkeerd groeiende takken. Dit snoeien gebeurt het beste in maart of begin april.

Altheastruik (Hibiscus)
Altheastruik (Hibiscus)

Een tweede groep wordt gevormd door de heesters die op de scheuten van het vorige jaar bloeien, of op het nieuwe schot. Dit zijn vooral soorten die in het voorjaar of de voorzomer bloeien: Buddleja alternifoliaBekijk product Buddleja alternifolia (Vlinderstruik), bruidsbloemBekijk plant Deutzia gracilis - Bruidsbloem (Deutzia), ForsythiaBekijk product Abeliophyllum distichum (Sneeuwforsythia), KerriaBekijk plant Kerria japonica 'Pleniflora' - Ranonkelstruik, KolkwitziaBekijk plant Kolkwitzia amabilis - Koninginnenstruik, boerenjasmijnBekijk plant Philadelphus 'Lemoinei' - Boerenjasmijn (Philadelphus), RibesBekijk plant Ribes speciosum - Bes, SpiraeaBekijk product Spiraea vanhouttei (Spierstruik) en WeigeliaBekijk plant Weigela 'Eva Rathke' - Weigela. Na de bloei worden de (zij)takjes die gebloeid hebben weggeknipt. De hoofdtakken worden teruggesnoeid tot waar zich enkele sterke zijscheuten ontwikkeld hebben. Dit wordt ieder jaar herhaald. Wordt de struik te vol of te dicht dan kan 20 tot 25% van de hoofdtakken bij de basis weggehaald worden. BremBekijk plant Cytisus x praecox 'Albus' - Brem, geitenklaver (Cytisus) verdraagt het minder goed om sterk teruggesnoeid te worden. Hierbij worden na de bloei de uitgebloeide scheuten tot op 1/3 teruggeknipt, tot net na een vertakking.

Bij de kerriestruikBekijk plant Kerria japonica 'Pleniflora' - Ranonkelstruik (Kerria japonica) worden ieder jaar na de bloei de bloeischeuten bij de basis weggesnoeid. Ook de tuinhortensiaBekijk plant Hydrangea macrophylla 'Ayesha' - Tuinhortensia (Hortensia macrophylla) hoort bij deze groep.

Kerriestruik (Kerria japonica)
Kerriestruik (Kerria japonica)

De derde groep bestaat uit heesters die op de nieuwe scheuten bloeien. Dit zijn over het algemeen soorten die met sterke grondscheuten terugkomen. Soorten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld FuchsiaBekijk product Fuchsia 'Riccartonii' (Bellenplant), LeycesteriaBekijk plant Leycesteria formosa - Grootmoeders oorbellen en PerovskiaBekijk plant Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' - Reuzenlavendel, die in maart of begin april bijna bij de grond afgeknipt kunnen worden, net boven een aantal sterke knoppen. Bij andere soorten zoals bladverliezende Amerikaanse seringBekijk plant Ceanothus 'Concha' - Amerikaanse sering (Ceanothus), pluimhortensiaBekijk plant Hydrangea paniculata 'Unique' - Pluimhortensia (Hydrangea paniculata) en spierstruik (Spiraea) wordt doorgaans iets voorzichtiger gesnoeid: in maart of begin april worden de bloeitakken van het vorige jaar tot de helft teruggesnoeid, net boven een buitenoog. De daarop volgende jaren worden de uitgebloeide zijtakken telkens teruggeknipt tot net boven de 1e of 2e knop vanaf de oude gesteltak. Wordt het takkenstelsel te dicht dan kunnen enkele gesteltakken bij de basis verwijderd worden.

De vlinderstruikBekijk plant Buddleja davidii 'Purple Rain' - Vlinderstruik (Buddleja davidii) hoort ook bij deze groep, maar wordt net even anders gesnoeid. Het eerste jaar na aanplant wordt in maart of begin april een gestel gevormd door de jonge takken tot de helft of ¾ van hun lengte in te korten, net boven enkele sterke knoppen. Het daarop volgende jaar worden, net als bij de andere heesters in deze groep, de uitgebloeide zijtakken telkens teruggeknipt tot net boven de 1e of 2e knop vanaf de oude gesteltak.

Vlinderstruik (Buddleja davidii)
Vlinderstruik (Buddleja davidii)

Welke heesters hebben mooie bladeren?

Ten slotte is er een groep heesters waarbij niet de bloei maar het blad of de jonge twijgen zeer decoratief zijn, zoals Cornus albaBekijk product Cornus alba (Witte kornoelje), C. sibirica, pruikenboom (Cotinus), Corylus maxima ‘Purpurea’Bekijk plant Corylus maxima 'Purpurea' - Roodbladige hazelnoot, lambertsnoot, wilgensoorten en vlier met gekleurd blad. Om hier extra van te kunnen profiteren kunnen ze gesnoeid worden als de heesters in de derde groep. Het eerste jaar worden de takken in maart of begin april tot op de gewenste hoogte (net boven de grond, of wat hoger voor een knotboompjeseffect) teruggesnoeid tot net boven een paar sterke knoppen. Het daarop volgende jaar, weer in maart of begin april, worden de zijscheuten tot op enkele centimeters vanaf de oude hoofdtak ingekort, ook weer net boven enkele knoppen. Zo ontwikkelen zich ieder jaar nieuwe gekleurde zijscheuten.

Kan ik snoeiafval (houtsnippers) tussen de planten uitstrooien?

Wat je dan aan het doen bent heet mulchen. Mulchen betekent een deklaag aanbrengen van organisch materiaal. Hiervoor kan van alles gebruikt worden. Grasmaaisel, bladafval, versnipperde takken, compost, stro, plantenresten, zelfs krantenpapier (onkruid onderdrukkend!). Het materiaal verteert langzaam tot humus. Het wordt uiteindelijk een rulle, voedselrijke toplaag, die de ondergrond beschermt tegen uitdroging. Bij het verteringsproces wordt stikstof onttrokken aan de grond. Dit kan gecompenseerd worden door wat bij te mesten met een stikstof houdende meststof.

Bij planten die gevoelig zijn voor bepaalde (blad)schimmels, zoals meeldauw bij rozen, druif etc., kan beter niet gemulcht worden met het eigen blad of houtsnippers.

Een mulchlaag kan eigenlijk het hele jaar rond aangebracht worden, behalve onder heel natte omstandigheden: dan gaat het organisch materiaal verkleven. Het meeste effect heeft het in het voor- en najaar, dan verloopt het verteringsproces optimaal, en kan de beplanting er gelijk van profiteren. Bovendien verliezen veel planten dan hun blad, en krijgt onkruid meer kans. Een mulchlaag werkt onkruidonderdrukkend.