Waarom zijn regenwormen zo goed voor de grond?

Regenwormen verbeteren de structuur van de grond. Dat is, kort gezegd, de meest verkondigde opvatting. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn.

UNDEFINED

Agrariërs die op klei boeren, kennen het verschijnsel dat die zware grond door het werk van regenwormen en onder bepaalde omstandigheden zo hard als beton kan worden. Maar in de meeste gevallen zijn regenwormen een zegen voor uw grond en planten.
Ze zorgen voor de juiste groeicondities. Ze voeden zich met afgestorven materiaal, zoals plantenresten: dode bladeren en stengels. Die breken ze af. Ze verteren het materiaal dat weer als ‘poep’ (mest) wordt uitgescheiden en overal in de grond wordt achtergelaten. Dat verbetert de structuur en de voedselrijkheid van de grond inderdaad. Maar ze doen nog iets anders. Ze graven voortdurend tunnels waardoor lucht en water diep in de grond kunnen doordringen, wat heel goed is voor gezond groeiende plantenwortels. Ook vermengen ze altijd wel wat steriele ondergrond met de vruchtbare bovengrond, waardoor ook minerale ‘bemesting’ van de grond plaats heeft en de teellaag dus langzaam dikker wordt. Het is bekend dat wormen dieper liggende lagen organisch materiaal onder een steriele grondlaag kunnen waarnemen (ze ruiken dat als het ware) en dan kunnen ze metersdiep door de ondergrond heen graven om bij zo’n ‘voedsellaag’ te komen.