Snoeiregels: Clematis

Clematis is qua snoei in verschillende groepen ingedeeld.

UNDEFINED

Clematis snoeien
Clematis is qua snoei in verschillende groepen ingedeeld.

  • Groep 1 bestaat uit kleinbloemige soorten en cultivars die laat in het voorjaar en de vroege zomer (tot 21 juni) bloeien aan twijgen die het jaar ervoor gevormd zijn. Ze worden na de bloei (in de zomer) gesnoeid. Hiertoe behoren zeer bekende soorten als de kleinbloemige Clematis montana en . Alle uitgebloeide ranken kunnen dan tot op enkele knoppen boven het oude hout worden gesnoeid.
  • Groep 2 bestaat uit grootbloemige cultivars die vanaf het voorjaar en in de zomer bloeien (op ranken uit het voorgaande jaar). Ze bloeien lang door en kunnen pas na de bloei worden gesnoeid. Bij deze soorten wordt vaak een derde van de bloeitwijgen tot op zo’n 40 cm boven de grond weggenomen.
  • Groep 3 en 4 bestaan uit kleine grootbloemige soorten die in de (late) zomer en het najaar bloeien. Deze worden aan het eind van de winter (februari) in hun geheel kort teruggesnoeid (tot op enkele knoppen boven de grond). Overigens is zware of minder zware snoei afhankelijk van de ruimte die u ze kunt bieden. Het gaat hier om soorten als en Clematis orientalis.
  • Groep 5 is de vaste-plantclematis die na 21 juni bloeit, in het najaar bovengronds afsterft en dan kan worden afgeknipt.

Snoeien-Clematis.jpg
* Links zomersnoei bij montana’s, rechts de snoei van soorten uit groep 3 en 4, na de winter.

Zie ook: Snoeiregels per plantgroep